Vil du annonsere i Skattebetaleren?

Stig Flesland

Skattebetaleren er et skattefaglig tidsskrift som utgis av Skattebetalerforeningen.

For ytterligere detaljer: Skattebetaleren_Annonseguide_2016

I Skattebetaleren serverer vi stoff om nye og gjeldende skatte– og avgiftsregler i Norge, men også om andre lands regler som påvirker norske skatteytere.

Visste du at: 84% av bladets bedriftsmedlemmer leser bladet og 89% av disse bestemmer eller har innflytelsesmulighet på innkjøp/investeringer. (Tall fra Ipsos MMI juni 2015)

Vi belyser de praktiske konsekvensene av skatte– og avgiftsreglene og gir konkrete råd av betydning for privatpersoner og bedrifters økonomi.

Det finnes både fagstoff om skatt og avgift, omtale av konkrete dommer og saker som angår økonomien.

ØNSKER DU Å ANNONSERE I SKATTEBETALEREN?

Kontakt: 07 Media v/Per-Olav Leth
Telefon: 91 81 60 12
E-post: perolav@07.no