Årets fagdager – dag 2

Hopp til bestilling

Tid: kl. 09.00-15.45

Årets fagdager går over to dager i slutten av september. Du kan velge en av dem eller begge. Velger du begge dagene får du 1.000 kroner i rabatt.

Les mer om dag 1 av fagdagene

Slik kan du som rådgiver forvalte et aksjeselskap for eierne

Aksjeloven inneholder en rekke formelle krav som må oppfylles når man driver et aksjeselskap. Som rådgiver er det en styrke å kjenne til disse formelle kravene for å kunne gi best mulig råd til kundene. Vi gjennomgår de formelle kravene, men gjør det med en praktisk vinkling og med en rekke eksempler. Gjennomgangen vil både ta for seg «enmanns AS», men også krav og eksempler der det er flere eiere i selskapet.

Som en aktiv rådgiver vil det av og til oppstå situasjoner der det ikke nok å følge kravene i aksjeloven, men der det forventes at rådgiver gir aktive innspill i forkant. Dette kan være rådgivning som grenser inn mot regnskap- og skatterett.  Vi vil gi deg noen slike aktuelle eksempler – igjen med en praktisk vinkling.

Les også: Med kursabonnement fra Skattebetalerforeningen kan du ta så mange kurs du vil for kun kroner 9.990,-.

Den nye skatteforvaltningsloven

Fra og med 1. januar 2017 gjelder det en helt ny skatteforvaltningslov, en lov som får betydning for alle skattytere. Loven samler forvaltningsreglene på skatte- og avgiftsområdet i én felles lov, og gir regler om blant annet saksbehandling, taushetsplikt, opplysningsplikt, tilleggsskatt, endringsfrister, klage og søksmål. På flere av områdene er det endringer som det er helt sentralt å kjenne til for de som arbeider innenfor områdene skatt, moms og særavgifter.

Vi ser blant annet på:

 • Bakgrunn og formål for ny lov
 • Oversikt over den nye loven
 • Hva er nytt i loven?
 • Grundigere gjennomgang av de viktigste endringene
 • Ny fastsettingsmodell
 • Nye endringsfrister
 • Nye regler om tilleggsskatt, tvangsmulkt og overtredelsesgebyr
  • Pris
  • Ordinær pris: 3 800,00 krMedlemmer: 3 300,00 kr
 • Timer

  • Regnskapsførere:
  • 4 timer rettslære, 2 timer skatte – og avgiftsrett, 1 time etikk
  • Revisorer:
  • 4 timer annet, 2 timer skatterett, 1 time etikk
  • Advokater:
  • 7 timer oppdatering
 • Foreleser

  • Sigbjørn Sørensen
  • Sigbjørn Sørensen er advokatfullmektig i Skattebetalerforeningen. Han har blant annet bakgrunn som seniorskattejurist fra Skattedirektoratet og fra advokat- og rådgivningsselskapene Deloitte og KPMG.

  • Knut Sveen
  • Knut Sveen er statsautorisert revisor og eier/daglig leder av Knut Sveen Consult AS.  Han har bakgrunn fra RSM Norge AS, KPMG og som partner i Sandberg Revisjon AS. Sveen har lang erfaring fra kurs- og undervisningsvirksomhet.

 • Tid

 • Sted

  Thon Hotel Bristol

Legg i handlekurv