Årets fagdager – dag 1

Hopp til bestilling

Tid: kl. 09.00-15.45

Årets fagdager går over to dager i slutten av september. Du kan velge en av dem eller begge. Velger du begge dagene får du 1.000 kroner i rabatt.

Les informasjon om dag 2 av fagdagene

Aktuelle spørsmål – skatt og moms

Hver dag gjennom hele året svarer vi i Skattebetalerforeningen på spørsmål fra både personlige skattytere og næringsdrivende. Her har vi samlet sammen skatte- og momsspørsmål som vi gjennom vår rådgivning ser er problematiske for mange av medlemmene våre – og vi gir deg svaret på spørsmålene.

Vi ser blant annet på følgende problemstillinger:

 • Nye regler for bilbeskatning gir nye utfordringer.
 • Utleie og salg av fast eiendom er et område Skatteetaten fokuserer spesielt på, noe som skaper usikkerhet hos mange. Her ser vi spesielt på skattespørsmål som oppstår ved boligsalg til en utbygger, og særlig på hvilke feller du for all del ikke må gå i.
 • Lån fra eget aksjeselskap. Skatteetaten har kommet med viktige avklaringer på en del spørsmål knyttet til nye regler om lån fra eget AS, og her blir du oppdatert med siste nytt.
 • Hvilke regler gjelder i delingsøkonomien? Det er skrevet mye om delingsøkonomi, og skattemessig er mye utfordrende for både Skatteetaten og skatte- og avgiftsrådgivere. Vi ser nærmere på de vanligste skatte- og avgiftsspørsmålene som dukker opp.
 • Insentiver i arbeidsforhold er utbredt, og reglene gir i høyeste grad rom for både gode og dårlige løsninger. Her får du tips og innspill, slik at du kan velge gode løsninger for din arbeidsgiver, deg selv eller din klient.
 • Vi tar også for oss aktuelle dommer og uttalelser på skatte- og momsområdet.


Les også: Med kursabonnement fra Skattebetalerforeningen kan du ta så mange kurs du vil for kun kroner 9.990,-.

Regnskap

En helt ny regnskapsverden er i anmarsj, med både ny regnskapslov og nye regnskapsstandarder. Hva betyr det for deg som opererer i SMB-markedet?

Fremtidens regnskapsavleggelse vil stille nye krav både for de som avlegger regnskapet, de som bistår med å produsere regnskaper og de som skal revidere et årsregnskap.  Det vil skje en vridning fra bruk av historisk kost som utgangspunkt for regnskapet over mot den tankegangen som ligger i IFRS, altså med større bruk av virkelige verdier i balansen.

Det innebærer både større bruk av skjønn og du må ha oversikt over hvordan estimater utarbeides og hvordan disse skal dokumenteres, da dette blir en viktig del av årsregnskapet.

Vi gir deg konkrete eksempler på de meste vanlige endringene som ventes å bli innført. Dermed får du en god oversikt over dagens regelverk og koblingen til «den nye regnskapsverden».

  • Pris
  • Ordinær pris: 3 800,00 krMedlemmer: 3 300,00 kr
 • Timer

  • Regnskapsførere:
  • 3 timer skatte- avgiftsrett, 3 timer finansregnskap, 1 time bokføring
  • Revisorer:
  • 3 timer skatterett, 4 timer regnskap
  • Advokater:
  • 7 timer oppdatering
 • Foreleser

  • Jan H. Bangen
  • Jan H. Bangen er advokat i Bondelaget og tidligere fagsjef i Skattebetalerforeningen. Han har 25 års erfaring som foredragsholder og har spisskompetanse på skatt, arv, pensjon, generasjonsskifter og landbruksbeskatning.

  • Hilde Alvsåker
  • Hilde Alvsåker er redaktør av Avgiftsnytt. Som jurist arbeider hun med merverdiavgift som spesialfelt i Skattebetalerforeningen.

  • Joachim Johannessen
  • Johannessen er advokat i Skattebetalerforeningen og har hovedfokus på fast eiendom, aksjer og selvstendig næringsdrivende. Han er en erfaren foredragsholder.

  • Knut Sveen
  • Knut Sveen er statsautorisert revisor og eier/daglig leder av Knut Sveen Consult AS.  Han har bakgrunn fra RSM Norge AS, KPMG og som partner i Sandberg Revisjon AS. Sveen har lang erfaring fra kurs- og undervisningsvirksomhet.

  • Trond Olsen
  • Advokat Trond Olsen har sitt spesialfelt innen skatt, arv, og generasjonsskifte. Han har jobbet i Skattebetalerforeningen i over 20 år og har opparbeidet seg en meget lang erfarings som foredragsholder.

 • Tid

 • Sted

  Thon Hotel Bristol

Legg i handlekurv