Årets fagdager – 2017: Dag 2

Hopp til bestilling

 

09.00-15.45 28. September Grand Hotel, Oslo
Pris per dag: 3.300,- (ikke-medlem: 3.800,-) Pris begge dager: 5.600,- (ikke-medlem: 6.600,-)


Årets fagdager går over to dager i slutten av september. Du kan velge én eller begge dagene. Velger du begge dagene får du 1.000 kroner i rabatt.

Les mer om dag 1 av fagdagene

På dag 2 gir vi deg en innføring i og oversikt over regnskapsføring av anleggskontrakter med praktiske eksempler.

Videre gjennomgås bruk av virkelig verdi i regnskapet nå og slik det kan bli med ny regnskapslov. Vi kommer innom et annet aktuelt tema; regnskapsføring av lån og tilbakebetaling av lån mellom selskap og aksjonær inkludert oppfølging i aksjonærregisteroppgaven.

Vi vil også gi en kort og praktisk innføring i avstemming og kontroll av skattekostnad i regnskapet, herunder utsatt skatt.

Les også: Med kursabonnement fra Skattebetalerforeningen kan du ta så mange kurs du vil for kun kroner 12.990,-.

Aktuelle tema – regnskap og bokføring

 • Regnskapsføring av anleggskontrakter
 • Regnskapsføring av konsernbidrag
 • Regnskapsføring av lån mellom selskap og aksjonær – begge veier
 • Bruk av virkelig verdi i årsregnskapet – nå og fremover
 • Regnskapsmessig avstemming og kontroll av skattekostnader – herunder utsatt skatt

Den nye aksjesparekontoen er et godt tilbud til personlige skattytere. Vi ser på hvordan ordningen og overgangsreglene blir, og hvilke tilpasninger du kan gjøre. Vi ser også på endringene i skattesystemet, inkludert formuesskatten og finansskatten, samt erfaringer med den nye merverdioppgaven. Til slutt ser vi på om det bør foretas skattemessige tilpasninger i forbindelse med et eventuelt regjeringsskifte.

Aktuelle endringer på skatte- og avgiftsområdet

 • Endringer i skattesystemet
 • Endringer i formuesbeskatningen
 • Den nye aksjesparekontoen
 • Overgangsordningen for aksjesparekontoen
 • Finansskatt med særlig vekt på investering- og holdingselskaper
 • Merverdiavgift ved innførsel
 • Skatteråd i forbindelse med Stortingsvalget 2017

Det blir en variert dag med mange forskjellige og kompetente foredragsholdere.

  • Pris
  • Ordinær pris: 3 800,00 krMedlemmer: 3 300,00 kr
 • Timer

  • Regnskapsførere:
  • 4 timer skatte- og avgiftsrett
  • 2 timer finansregnskap
  • 1 time bokføring
  • Revisorer:
  • 4 timer skatt
  • 3 timer regnskap
  • Advokater:
  • 7 timer oppdatering
 • Foreleser

  • Jan H. Bangen
  • Jan H. Bangen er advokat i Bondelaget og var tidligere advokat og fagansvarlig for kursvirksomheten i Skattebetalerforeningen. Han har 25 års erfaring som foredragsholder og har spisskompetanse på skatt, arv, pensjon, generasjonsskifter og landbruksbeskatning.

  • Hilde Alvsåker
  • Hilde Alvsåker er redaktør av Avgiftsnytt. Som jurist arbeider hun med merverdiavgift som spesialfelt i Skattebetalerforeningen.

  • Sigbjørn Sørensen
  • Sigbjørn Sørensen er advokatfullmektig i Skattebetalerforeningen. Han har blant annet bakgrunn som seniorskattejurist fra Skattedirektoratet og fra advokat- og rådgivningsselskapene Deloitte og KPMG.

  • Knut Sveen
  • Knut Sveen er statsautorisert revisor og eier/daglig leder av Knut Sveen Consult AS.  Han har bakgrunn fra RSM Norge AS, KPMG og som partner i Sandberg Revisjon AS. Sveen har lang erfaring fra kurs- og undervisningsvirksomhet.

  • Trond Olsen
  • Advokat Trond Olsen har sitt spesialfelt innen skatt, arv, og generasjonsskifte. Han har jobbet i Skattebetalerforeningen i over 20 år og har opparbeidet seg en meget lang erfarings som foredragsholder.

 • Tid

 • Sted

  Grand Hotel, Oslo

Påmelding fagdager 2017 - dag 2

 • Bruk dette feltet for å melde på flere deltagere eller for å legge inn informasjon om kursabonnement.