Årets fagdager – 2017: Dag 1

Hopp til bestilling

 

09.00-15.45 27. September Grand Hotel, Oslo
Pris per dag: 3.300,- (ikke-medlem: 3.800,-) Pris begge dager: 5.600,-
(ikke-medlem: 6.600,-)


Årets fagdager går over to dager i slutten av september. Du kan velge én eller begge dagene. Velger du begge dagene får du 1.000 kroner i rabatt.

Les informasjon om dag 2 av fagdagene

Det skjer mye på våre arbeidsområder for tiden. Det pågår justeringer av skattesystemet med overgang til trinnskatt og eierinntektsskatt, endringer i formuesskatten, nye regler for naturalytelser, ny aksjesparekonto, finansskatt og skatteforvaltningslov. I tillegg er nye regler på regnskapsområdet på gang samt endringer i aksjelovgivningen. Vi har også fått ny skattemelding for merverdiavgift. På årets fagdager konsentrerer vi oss om disse dagsaktuelle temaene fordelt over to dager. Samtidig ser vi på hva som kan skje ved et eventuelt regjeringsskifte.

Nyheter på lønnsområdet og efaringer med den nye skatteforvaltningsloven:

• Nye regler om lønn og naturalytelser
• Ansvar for tredjepartytelser
• Erfaringer med den nye skatteforvaltningsloven
• Endring og klage
• Gebyrer, tilleggsskatt og straffereaksjoner
• Dommer, uttalelser og øvrige nyheter innen skatt og merverdiavgift

I andre del gir vi deg siste endringer i aksjeloven samt nyheter innenfor bokføringsregelverket i 2017. Videre vil vi gjennomgå erfaringer med bokføring og avstemming av ny skattemelding formerverdiavgift, status rundt ny regnskapslov og ny regnskapsstandard.

Endringer i regelverket innen aksjeloven, regnskap og bokføring:

• Bokføring og avstemming av ny skattemelding mva – erfaringer hittil i 2017
• Status og nytt rundt regnskapslov og regnskapsstandarder
• Endringer i aksjeloven i 2017
• Nyheter og presiseringer i bokføringsregelverket

Det blir en variert dag med mange forskjellige og kompetente foredragsholdere.


Les også: Med kursabonnement fra Skattebetalerforeningen kan du ta så mange kurs du vil for kun kroner 9.990,-

  • Pris
  • Ordinær pris: 3 800,00 krMedlemmer: 3 300,00 kr
 • Timer

  • Regnskapsførere:
  • 3 timer skatte- avgiftsrett
  • 2 timer finansregnskap
  • 1 time bokføring
  • 1 time rettslære
  • Revisorer:
  • 3 timer skatterett
  • 3 timer regnskap
  • 1 time annet
  • Advokater:
  • 7 timer oppdatering
 • Foreleser

  • Jan H. Bangen
  • Jan H. Bangen er advokat i Bondelaget og var tidligere advokat og fagansvarlig for kursvirksomheten i Skattebetalerforeningen. Han har 25 års erfaring som foredragsholder og har spisskompetanse på skatt, arv, pensjon, generasjonsskifter og landbruksbeskatning.

  • Hilde Alvsåker
  • Hilde Alvsåker er redaktør av Avgiftsnytt. Som jurist arbeider hun med merverdiavgift som spesialfelt i Skattebetalerforeningen.

  • Sigbjørn Sørensen
  • Sigbjørn Sørensen er advokatfullmektig i Skattebetalerforeningen. Han har blant annet bakgrunn som seniorskattejurist fra Skattedirektoratet og fra advokat- og rådgivningsselskapene Deloitte og KPMG.

  • Knut Sveen
  • Knut Sveen er statsautorisert revisor og eier/daglig leder av Knut Sveen Consult AS.  Han har bakgrunn fra RSM Norge AS, KPMG og som partner i Sandberg Revisjon AS. Sveen har lang erfaring fra kurs- og undervisningsvirksomhet.

  • Trond Olsen
  • Advokat Trond Olsen har sitt spesialfelt innen skatt, arv, og generasjonsskifte. Han har jobbet i Skattebetalerforeningen i over 20 år og har opparbeidet seg en meget lang erfarings som foredragsholder.

 • Tid

 • Sted

  Grand Hotel, Oslo

Påmelding Fagdager 2017 - dag 1

 • Bruk dette feltet for å melde på flere deltagere eller for å legge inn informasjon om kursabonnement.