Kritiserer exitskatt i sang

Ikke kom til Norge, synger gründer Christer Dalsberg i sangen om exit-skatten. Han er én av flere hundre gründere som støtter oppropet mot exit-skatten.

Martin Huseby Jensen

I midten av mars kunngjorde Støre-regjeringen at de ønsker å innføre en såkalt exitskatt. Dersom den blir stående som i forslaget og får flertall på Stortinget vil skattebetalere som flytter ut fra og med 20. mars 2024 måtte betale skatt av aksjegevinstene sine før aksjene faktisk er solgt, og senest innen 12 år etter utflytting. Dette gjøres for å sikre at kapitalgevinster opptjent i Norge faktisk skattlegges i Norge.

Dette  et av regjeringens siste trekk i den internasjonale skattekonkurransen.

Skattebetalerforeningen mener at exitskatten potensielt kan bidra til å hindre innovasjon i Norge.

– Endringen vil kunne gi mer skatt til Norge ved en faktisk utflytting, noe Finansdepartementet nok gleder seg over. Men endringene kan nok like mye ses på som et forsøk på å beholde disse kapitaleierne i Norge. Ikke ved å gi dem bedre vilkår, for eksempel ved å redusere formuesskatten, men ved å gjøre det verre å flytte, sier fagsjef Rolf Lothe.

Les også: Exitskatt: Kan hemme innovasjon

«Disse skattene truer selve kjerne av innovasjon og entreprenørskap som driver Norges økonomi. Negative konsekvenser av disse skattene kan være større og mer alvorlige på sikt enn hva vi ser akkurat nå.» skriver førsteamanuensis Glenn Agung Hole ved Universitetet i Sørøst-Norge i Dagens Perspektiv. Han mener exitskatten kan ha en kvelende effekt på entreprenørskap.

Opprop mot exitskatt

Dagens Næringsliv kunne noen dager tidligere fortelle om gründer Wouter Merkestein (32) i selskapet Laiout som mener han blir tvunget hjem til Nederland. Han mente han ikke hadde noe valg.

I begynnelsen av året ble «NAST» (Norwegian Alliance for Startups & Tech) etablert. Organisasjonen skal jobbe på vegne av gründere for å påvirke politikken fram til valget neste år, deriblant skattepolitikken, skriver Shifter.

Etter at regjeringen kunngjorde sitt forslag til exitskatt, etablerte NAST et opprop mot denne skatten.

«I oppropet har 99 personer meldt at de vurderer flytting (har flyttet, eller dropper flytteplaner), 68 har meldt at det blir utfordrende å tiltrekke internasjonalt talent (noen har også stoppet å ansette til Norge) og 36 melder om negative tilbakemeldigner fra internasjonale investorer og utfordringer med å hente kapital som følge av denne siste endringen.» skriver Anders Mjåset på Linkedin. Han er en av de tre grunnleggerne av NAST.

Så langt har 1.200 selskap skrevet under på oppropet.

Stortingsrepresentant Linda Hofstad Helleland er blant politikerne som har engasjert seg i saken. På Linkedin skriver stortingsrepresentanten at hun er skremt over å høre finansminister Trygve Slagsvold Vedums «manglende forståelse om konsekvensene av exit-skatten for grundere som investerer alt de eier og har, og som skal skattes for penger de ikke har.»

Exitskatt på drømmer

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum var i NRK Nyhetsmorgen og snakket med gründer Christer Dalsbøes sang «Don’t come to Norway». Sangen, som du kan se under, er en kritikk mot blant annet exitskatten. Sammen med en amerikansk venn har Dalsbø gründet Braver. Den amerikanske vennen var i ferd med å flytte til Norge. Nå er det høyst usikkert om det blir noe til.

– Dette kommer til å føre til at vi ikke vil få tak i internasjonale talent til Norge, gjorde Dalsbøe det klart og utdypet: – Å forvente at en utlending skal flytte til Norge, og så om han må flytte ut igjen blir beskattet på helt teoretiske papirverdier – for du sa gevinst i sted. Det høres ut som noe man har, men regjeringen har foreslått å skattlegge nesten 40 prosent av papirverdiene til et selskap om de må flytte over grensene. Alle som har vært i nærheten av et oppstartsselskap skjønner at dette ikke går.

Finansminister Vedum pekte derimot på at han mente det er galt at en sykepleier skal betale mer i skatt enn en gründer som har tjent titalls millioner og flytter ut av Norge. Vedum viste til at også andre europeiske land jobber med lignende.

– Det er ikke en ny skatt. Det er bare at du skal betale lik skatt om du bor i Norge eller flytter ut av Norge.

– Men det er ikke en skatt på verdier som er skapt i Norge. Det er en skatt på drømmer som er skapt i Norge.