Pass på å sjekke dette i skattemeldingen

30. april er det innleveringsfrist for skattemeldingen til personlige skattebetalere. I fjor returnerte flere hundre tusen skattemeldinger uåpnet. 

Martin Huseby Jensen

Fagsjef Rolf Lothe i Skattebetalerforeningen. foto Hans Kristian Thorbjørnsen

– Det forundrer oss i Skattebetalerforeningen, for tallenes tale er klare – det lønner seg å sjekke skattemeldingen, sier fagsjef Rolf Lothe. 

Tall fra Skatteetaten viser at antallet skattebetalere som fikk igjen på skatten i fjor økte med 300.000 fra utsendelse til innleveringsfristen. Antall som fikk restskatt ble redusert fra 900.000 til 740.000 skattebetalere. Altså er det god grunn til å kontrollere at alle tallene er riktig. 

I 2023 søkte 77.500 skattebetalere om utsettelse, alle fikk innvilget. 

Skatteetaten har i årets skattemelding tatt et grep hvor lån og rentefradrag fordeles mellom låntakere. Det gjør for mange skattehverdagen enklere, enkelte bør likevel ta en ekstra kontroll.

– Samboere som har skjevdeling på bolig og lån bør sikre seg at de får riktig låneandel og andel rentefradrag, det kan gi uttelling for sluttsummen, sier Lothe og legger til at dette også gjelder unge låntakere som har fått hjelp inn i boligmarkedet av sine foreldre.

– Dersom foreldrene står som medlåntakere på boligen får de automatisk halvparten av lånet og halvparten av rentefradraget. Har du betjent hele lånet selv skal alle rentene føres i din skattemelding. Denne endringen reduserer skatten din med 22 kroner per hundrelapp, sier Lothe.