Møt Ivar Slettedal, vår nye skatteadvokat

Skattebetalerforening og SBF Skatteadvokater AS styrker laget. Vår nye advokat Ivar Slettedal er på plass og hjelper deg gjerne.

Martin Huseby Jensen

Vi gleder oss i Skattebetalerforeningen. Når dere nå leser denne artikkelen har Ivar Slettedal tatt fatt på jobben som advokat i vårt advokatkontor i SBF Skatteadvokater AS. Advokaten har så mange kvaliteter og kompetanse, som vi er sikre på at våre medlemmer og klienter vil få stor glede av. Ikke minst kan vi glede oss over å ha fått en ny kollega.

Styrker SBF

Slettedal kommer fra jobben som advokat i Advokatfirmaet PwC. Her har han primært arbeidet med skatterett og eiendomsskatt. Det gjorde han også i sin tid i Deloitte Advokatfirma.

– Med denne ansettelsen styrker vi SBF Skatteadvokater. Slettedal har en spennende bakgrunn med solid kompetanse innen skatteområdet. Vi er veldig glade for å få ham med på laget, sier administrerende direktør Karine Ugland Virik.

– Slettedal kommer til å komplimentere fagstaben på en meget god måte. Å få en så kompetent advokat inn i SBF Skatteadvokater er en stor styrke, både for oss og våre medlemmer og klienter, slår fagsjef Rolf Lothe fast.

Slettedal er utdannet ved Universitetet i Oslo og Utrecht University i Nederland. Opprinnelig er han fra Tønsberg, men er nå bosatt på Stange ikke så langt fra finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Les også: Stor oversikt kommuner med eiendomsskatt

Har endret skattekortet

I forkant av tiltredelsen stilte vi Slettedal noen spørsmål, slik at vi blir litt bedre kjent med ham.

– Mitt første møte med skatt og skattemeldingen var da jeg hadde sommerjobb som anleggsgartner og lærte om frikortgrensen. Interessen for skatterett som fag kom derimot under studiet. Først under utvekslingsopphold i Nederland, hvor jeg hadde en forelesning om beskatning av store internasjonale selskaper og hvor foreleseren snakket om en «dobbel irsk nederlandsk sandwich», som jeg fort skjønte var noe annet enn det det hørtes ut som. Den virkelig store interessen kom nok under studiet, da hadde jeg skatterett som valgfag og var tilskuer i Høyesterett da Salmar-saken ble behandlet.

Slettedal forteller at han både har sjekket og endret skattekortet som kom i desember i fjor. Men hva med skattemeldingen? I fjor lot en halv million skattebetalere skattemeldingen ligge uåpnet.

– Jeg går nøye igjennom skattemeldingen, og endrer ved behov.

– Hva er det med skatt som motiverer deg? 

– Her vil jeg nevne at skatt har stor betydning for selskapenes kontantstrøm, og ikke minst for privatøkonomien og husholdninger. Det er veldig givende å yte bistand som kan gi bedre kontantstrøm til selskaper, og som har betydning for lommeboka til folk flest. Det er også spennende å jobbe med et fag som har så stor betydning for samfunnet.

Les også: Eiendomsskatten – grunnlag for å klage

Eiendomsskatten fungerer dårlig

Slettedal har tidligere hjulpet klienter med eiendomsskatt. Noe vi i Skattebetalerforeningen er glade for, vi er tross alt motstandere av denne beskatningen.

– Slik jeg ser det er det en god del svakheter ved det eiendomsskattesystemet vi har i Norge i dag. Regelverket er uoversiktlig og fragmentarisk, kravet til begrunnelse er beskjedent, noe som gjør at det kan være vanskelig for skattytere å forutberegne sin rettsstilling. I tillegg opplever jeg at kommunene ofte gjør feil, for eksempel at det legges feil faktum til grunn, at det ikke er tilstrekkelig likebehandling, eller at kommunene ikke følger egne retningslinjer.

Skattehverdagen foregår for de fleste personlige skattebetalere forholdsvis problemfritt. Men ikke alle skatter får positive utslag. For eksempel den ovennevnte eiendomsskatten og så formuesskatten som mange har brukt til årsak for utflytting

– Både eiendomsskatt og formuesskatt har klart gitt problematiske utslag. Eiendomsskatten er en objektskatt, noe som innebærer at det er eiendommen i seg selv som takseres, og at det ikke tas hensyn til skattyters gjeld eller skatteevne, noe som kan gi urimelige utslag for enkelte. Det er også sider ved formuesskatten som er uheldig, for eksempel når aksjeeiere må ta ut store utbytter for å betale formuesskatten, særlig vanskelig blir dette når bedriftene sliter økonomisk og det er lite overskudd å ta av, for å nevne noe.

Les også: I denne kommunen klarer de seg uten eiendomsskatt

Klager krever kompetanse

– Du har hjulpet skattebetalere med klagesaker, hvordan har møte med nemnda vært?
– Hovedinntrykket er at saksbehandlingstiden er veldig lang. En av de første klagesakene jeg hadde som nyansatt advokatfullmektig, var ikke ferdigbehandlet da jeg sluttet i jobben rundt tre år senere. Lang saksbehandlingstid er også noe som går igjen i de fleste eiendomsskattesaker jeg har vært involvert i, og man må ofte følge opp sakene for å sørge for nødvendig fremdrift.

Saksbehandlingstiden har Skattebetalerforeningen også pekt på at er for lang. Slettedal forteller at i slike prosesser er det viktig å ha full kontroll på faktum og rettskildesituasjonen i den aktuelle klagesaken.

– Selv om uenighetene til tider kan være store, er det alltid viktig å ha en profesjonell og konstruktiv tone.

– Hva ser du mest fram til som advokat SBF Skatteadvokater?

– Jeg ser mest frem til å hjelpe Skattebetalerforeningens og SBF Skatteadvokater medlemmer og klienter med små og store skattespørsmål sammen med hyggelige kolleger i et solid fagmiljø. I tillegg gleder jeg meg til å være med på å videreutvikle og styrke SBF Skatteadvokater ytterligere.

 

Trenger du hjelp? Kontakt Ivar Slettedal for en konsultasjon.