Krever eiendomsskatt tilbakebetalt fra Lillestrøm kommune

Tre borettslag krever eiendomsskatt tilbakebetalt fra Lillestrøm kommune. Mener de har betalt for mye i eiendomsskatt.

Martin Huseby Jensen

Tre borettslag har stevnet Lillestrøm kommune for retten. Ifølge Kommunal Rapport mener de at kommunen har krevd for mye inn i eiendomsskatt.

Stevningen kommer i kjølvannet av Mastmoen borettslags seier over Elverum kommune. Borettslaget mente kommunen hadde krevd for mye inn i eiendomsskatt og trakk kommunen for retten. Mars i fjor konkluderte tingretten at kommunen hadde krevd inn for høy skatt. I oktober fulgte Eidsivating lagmannsrett opp og mente kommunen hadde feiltolket loven om eiendomsskatt. Elverum kommune valgte å anke saken til Høyesterett, men ankeutvalget avviste saken og Mastmoen borettslag vant. Konklusjonen er at kommunen har rettslig pålegg om å tilbakebetale 30 millioner eiendomsskattekroner til sine skattebetalere.

Les også: Elverum kommune tapte eiendomsskatt-sak i Høyesterett

I september i fjor stevnet Husebyhagen borettslag, Karisveien borettslag og Åsenenga borettslag Lillestrøm kommune med krav om å få tilbakebetalt de de mener er for mye innbetalt eiendomsskatt. Ifølge stevningen har borettslagene ikke fått redusert skattegrunnlaget med den lokale reduksjonsfaktoren, skriver Kommunal Rapport.

Kommunen mener at denne faktoren ikke omfatter alle eiendommer, mens borettslagene mener den må omfatte alle skattepliiktige eiendommer i kommunen.

– Jeg vurderer saken fra Elverum og saken i Lillestrøm som like. Lillestrøm har gjort det feil for alle boligeiendommene sine, på samme måte som Elverum
gjorde feil, og jeg klarer ikke å se at tingretten i denne saken skal komme til noe annet resultat enn det som ble resultatet for Elverum, forklarer advokat Martin Øksenholt i Deloitte Advokatfirma til Kommunal Rapport. Øksenholt representerer de tre borettslagene.

Kommunen bestrider kravet.