De viktigste skattedatoene for næringsdrivende i 2024

Har du ansvaret for innsending av ulike oppgaver til Skatteetaten? Da bør du bite deg merke i følgende datoer i 2023!

Martin Huseby Jensen

Januar

05 
A-melding for desember – frist for levering

10
Melding om forskuddsskatt for upersonlige skattytere (selskap)

15
A-meldingen (arbeidsgiveravgift, finansskatt og skattetrekk) – frist for betaling
Frist for betaling av arbeidsgiveravgift og skattetrekk..

Oppgjørsliste for utleggstrekk – frist for levering og betaling

18
Særavgiftsmelding – leveringsfrist (unntatt NOx, elektrisk kraft, TFA, PF og VF)

Særavgiftsmelding – leveringsfrist

Fristen for å rapportere og betale særavgift er i de fleste tilfeller den 18. hver måned (eller påfølgende virkedag). Noen særavgifter rapporterer hvert kvartal.

20 
Gaver til visse frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn – frist for levering av tredjepartsopplysninger

Livsforsikring – frist for levering av tredjepartsopplysninger

Boligsparing for ungdom (BSU) – frist for levering av tredjepartsopplysninger

Skadeforsikring – frist for levering av tredjepartsopplysninger

Individuelle pensjonsordninger – frist for levering av tredjepartsopplysninger

Innskudd, utlån og renter mv. – frist for levering av tredjepartsopplysninger

Tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring – frist for levering av tredjepartsopplysninger

Pass og stell av barn – frist for levering av tredjepartsopplysninger

Underholdsbidrag – frist for levering av tredjepartsopplysninger

31
Mva-melding for VOEC – frist for levering og betaling 4. kvartal

Drosjetjenester – frist for levering av kontrollopplysninger

Skattefrie utbetalinger fra offentlige myndigheter – frist for levering av tredjepartsopplysninger

Tilskudd, erstatning mv. innen primærnæringene – frist for levering av kontrollopplysninger

Aksjonærregisteroppgaven – frist for levering på papir

Fagforeningskontingent – frist for levering av tredjepartsopplysninger

Boligselskap – frist for levering av tredjepartsopplysninger

Boligsameier – frist for levering av tredjepartsopplysninger

Aksjonærregisteroppgaven – frist for elektronisk levering

Februar

01 
Utleie av fast eiendom fra formidlingsselskaper mv. – frist for levering av tredjepartsopplysninger

Sammenstilling av opplysninger til arbeidstakerne for forrige inntektsår

Fristen for å sende ut sammenstillingen til inntektsmottakerne er 31. januar i året etter inntektsåret.

Kjøp fra primærnæring – frist for levering av kontrollopplysninger

Opsjoner i oppstartsselskap – frist for levering av tredjepartsopplysninger

Mva-meldinger – frist for å søke om årstermin

05
A-melding for januar – frist for levering

08
Skattemelding (selvangivelsen) – åpner for levering fra fagsystem/årsoppgjørsystem

10
Skattepliktig kundeutbytte – frist for levering av tredjepartsopplysninger

Internasjonal rapportering CRS/FATCA – frist for levering av tredjepartsopplysninger

Finansprodukter – frist for levering av tredjepartsopplysninger

Aksjesparekonto – frist for levering av tredjepartsopplysninger

Fondskonto – frist for levering av tredjepartsopplysninger

Verdipapirfond – frist for levering av tredjepartsopplysninger

12
Mva-melding for omvendt avgiftsplikt – frist for levering 4. kvartal

Mva-melding – frist for levering og betaling

15

Merverdiavgift, kompensasjonsmelding – frist for levering 6. termin

Skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon

Tredjepartsopplysninger – frist for å sende årsoppgave til den skattepliktige

Forskuddsskatt for upersonlige skattytere – frist for betaling 1. termin

Upersonlige skattepliktige som aksjeselskaper, verdipapirfond og banker skal betale forskuddsskatt i to like terminer.

Betalinger til selvstendig næringsdrivende – frist for levering av tredjepartsopplysninger

Godtgjøring til opphaver til åndsverk – frist for levering av tredjepartsopplysninger

19

Særavgiftsmelding – leveringsfrist

Fristen for å rapportere og betale særavgift er i de fleste tilfeller den 18. hver måned (eller påfølgende virkedag). Noen særavgifter rapporterer hvert kvartal.

20 
Boligselskap – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger

VPS – frist for rapportering av transaksjonsoppgaver

Mars

01
Fondskonto – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger

Individuelle pensjonsordninger – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger

Skadeforsikring – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger

Tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger

Underholdsbidrag – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger

Godtgjøring til opphaver til åndsverk – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger

Innskudd, utlån og renter mv. – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger

Boligsameier – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger

Finansprodukter – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger

Livsforsikring – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger

Verdipapirfond – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger

Boligsparing for ungdom (BSU) – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger

Pass og stell av barn – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger

Aksjesparekonto – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger

Gaver til visse frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger

Utleie av fast eiendom fra formidlingsselskaper – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger

05
Fagforeningskontingent – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger

11
A-melding for februar – frist for levering

Mva-melding for små virksomheter med årstermin – frist for levering og betaling

Små virksomheter kan søke Skatteetaten om å rapportere mva en gang i året.

15

A-meldingen (arbeidsgiveravgift, finansskatt, skattetrekk og utleggstrekk) – frist for betaling

Frist for betaling av arbeidsgiveravgift og skattetrekk

Forskuddsskatt for enkeltpersonforetak – frist for betaling

Oppgjørsliste for utleggstrekk – frist for levering og betaling

18

Særavgiftsmelding – leveringsfrist

Fristen for å rapportere og betale særavgift er i de fleste tilfeller den 18. hver måned (eller påfølgende virkedag). Noen særavgifter rapporterer hvert kvartal.

April

05 
A-melding for mars – frist for levering

10
Mva-melding for primærnæring – frist for levering og betaling

Mva-melding – frist for levering og betaling

Merverdiavgift, kompensasjonsmelding – frist for levering 1. termin

Skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon

15

Forskuddsskatt for upersonlige skattytere – frist for betaling 2. termin

Fristen er 15. april. Siden dette er en lørdag i år, regnes det ikke som for sent om du leverer til og med mandag 17. april.

18

Særavgiftsmelding – leveringsfrist

Fristen for å rapportere og betale særavgift er i de fleste tilfeller den 18. hver måned (eller påfølgende virkedag). Noen særavgifter rapporterer hvert kvartal.

20
Mva-melding for VOEC – frist for levering og betaling 1. kvartal

30
Skattemelding (selvangivelsen) for selskap som omfattes av petroleumsskatteloven § 1 – frist for levering

Mai

06
A-melding for april – frist for levering

10
Mva-melding for omvendt avgiftsplikt – frist for levering 1. kvartal

15

A-meldingen (arbeidsgiveravgift, finansskatt, skattetrekk og utleggstrekk) – frist for betaling

Frist for betaling av arbeidsgiveravgift og skattetrekk

Oppgjørsliste for utleggstrekk – frist for levering og betaling

22

Særavgiftsmelding – leveringsfrist

Fristen for å rapportere og betale særavgift er i de fleste tilfeller den 18. hver måned (eller påfølgende virkedag). Noen særavgifter rapporterer hvert kvartal.

31 
Skattemelding (selvangivelsen) – frist for å søke om utsatt levering for næringsdrivende

Skattemelding (selvangivelsen) for formues- og inntektsskatt – personlig næringsdrivende – frist for levering

Skatteoppgjøret – frist for å unngå rentetillegg på eventuell restskatt

Skattemelding (selvangivelsen) for formues- og inntektsskatt – aksjeselskaper mv – frist for levering

Selskapsmelding for selskap med deltakerfastsetting – frist for levering

Frist for varslingsplikten gjennom skattemeldingen for alle foretak som inngår i et konsern med plikt til å levere land-for-land-rapport

Juni

05
A-melding for mai – frist for levering

10
Merverdiavgift, kompensasjonsmelding – frist for levering 2. termin

Skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon

Mva-melding – frist for levering og betaling

15 
Forskuddsskatt for enkeltpersonforetak – frist for betaling

18 

Særavgiftsmelding – leveringsfrist

Fristen for å rapportere og betale særavgift er i de fleste tilfeller den 18. hver måned (eller påfølgende virkedag). Noen særavgifter rapporterer hvert kvartal.

Juli

05
A-melding for juni – frist for levering

15 

A-meldingen (arbeidsgiveravgift, finansskatt, skattetrekk og utleggstrekk) – frist for betaling

Frist for betaling av arbeidsgiveravgift og skattetrekk

17 
Oppgjørsliste for utleggstrekk – frist for levering og betaling

18 

Særavgiftsmelding – leveringsfrist

Fristen for å rapportere og betale særavgift er i de fleste tilfeller den 18. hver måned (eller påfølgende virkedag). Noen særavgifter rapporterer hvert kvartal.

20
Mva-melding for VOEC – frist for levering og betaling 2. kvartal

August

05 
A-melding for juli – frist for levering

10 
Mva-melding for omvendt avgiftsplikt – frist for levering 2. kvartal

19 

Særavgiftsmelding – leveringsfrist

Fristen for å rapportere og betale særavgift er i de fleste tilfeller den 18. hver måned (eller påfølgende virkedag). Noen særavgifter rapporterer hvert kvartal.

September

02

Merverdiavgift, kompensasjonsmelding – frist for levering 3. termin

Skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon

Mva-melding – frist for levering og betaling

05 
A-melding for august – frist for levering

15 
Forskuddsskatt for enkeltpersonforetak – frist for betaling

16

A-meldingen (arbeidsgiveravgift, finansskatt, skattetrekk og utleggstrekk) – frist for betaling

Frist for betaling av arbeidsgiveravgift og skattetrekk

Oppgjørsliste for utleggstrekk – frist for levering og betaling

18 

Særavgiftsmelding – leveringsfrist

Fristen for å rapportere og betale særavgift er i de fleste tilfeller den 18. hver måned (eller påfølgende virkedag). Noen særavgifter rapporterer hvert kvartal.

Oktober

07 
A-melding for september – frist for levering

10 
Mva-melding – frist for levering og betaling

Merverdiavgift, kompensasjonsmelding – frist for levering 4. termin

Skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon

18 

Særavgiftsmelding – leveringsfrist

Fristen for å rapportere og betale særavgift er i de fleste tilfeller den 18. hver måned (eller påfølgende virkedag). Noen særavgifter rapporterer hvert kvartal.

20 
Mva-melding for VOEC – frist for levering og betaling 3. kvartal

November

05
A-melding for oktober – frist for levering

11 
Mva-melding for omvendt avgiftsplikt – frist for levering 3. kvartal

15 

A-meldingen (arbeidsgiveravgift, finansskatt, skattetrekk og utleggstrekk) – frist for betaling

Frist for betaling av arbeidsgiveravgift og skattetrekk

Oppgjørsliste for utleggstrekk – frist for levering og betaling

18

Særavgiftsmelding – leveringsfrist

Fristen for å rapportere og betale særavgift er i de fleste tilfeller den 18. hver måned (eller påfølgende virkedag). Noen særavgifter rapporterer hvert kvartal.

Desember

05
A-melding for november – frist for levering

10

Merverdiavgift, kompensasjonsmelding – frist for levering 5. termin

Skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon

Mva-melding – frist for levering og betaling

15 
Forskuddsskatt for enkeltpersonforetak – frist for betaling

18 

Særavgiftsmelding – leveringsfrist

Fristen for å rapportere og betale særavgift er i de fleste tilfeller den 18. hver måned (eller påfølgende virkedag). Noen særavgifter rapporterer hvert kvartal.

Januar 2025

06
A-melding for desember – frist for levering