De viktigste skattedatoene i 2024

Når kommer skattemeldingen? Og når kommer skatteoppgjøret? Når får jeg skattepenger?

Martin Huseby Jensen

Mars
07
Aksjeoppgaven RF-1088 – tilgjengelig elektronisk
Aksjeoppgaven blir tilgjengelig i Altinn

Skattemelding – de første skattemeldingene til personer sendes ut

08
Aksjeoppgaven RF-1088 – på papir
Aksjeoppgaven – utsendelse på papir starter

15
Forskuddsskatt for selvstendig næringsdrivende og privatpersoner – frist for betaling
Med selvstendig næringsdrivende menes her enkeltpersonforetak og deltaker i ansvarlig selskap

20
Skatteoppgjøret starter
De fleste lønnsmottakere og pensjonister får skatteoppgjøret i juni. Noen får det tidligere, mens andre får det mellom august og november. Vi kan ikke si når akkurat ditt er klart.

21
Skattemelding – alle skattemeldinger til personer er sendt ut

April
30
Skattemelding – frist for regnskapsfører og revisor for å søke om utsatt leveringsfrist for sine klienter

Aksjeoppgaven – frist for levering av oppgave
Skattemelding – frist for å endre og levere
Skattemelding – frist for personlig skattebetalere å søke om utsatt leveringsfrist

Mai
31
Skatteoppgjøret – frist for å unngå rentetillegg på eventuell restskatt

Juli
26
Skatteoppgjøret – siste skatteoppgjør før sommeren

August
21
Skatteoppgjøret – første skatteoppgjør på høsten
Løpende oppgjør fra 16. august og utover høsten

September
15
Forskuddsskatt for selvstendig næringsdrivende og privatpersoner – frist for betaling

Desember
15
Skattekort – utsending av informasjon om ditt skattekort starter

15
Forskuddsskatt for selvstendig næringsdrivende og privatpersoner – frist for betaling