Dette er gavene arbeidsgiver kan gi skattefritt

Dette trodde du kanskje ikke var et skattefritt frynsegode, men nå kan du få arbeidsgiver til å betale for influensavaksinen – skattefritt.

Stig Flesland

Fra og med 2021 er den årlige beløpsgrensen for skattefrie gaver til ansatte økt fra 2.000 til 5.000 kroner.

I tillegg til at beløpsgrensen ble økt, har regjeringen også fjernet vilkåret om at gaver fra arbeidsgiver må gis som ledd i en generell ordning i bedriften. Det innebærer altså at ikke alle ansatte må få slik gave for at den skal være skattefri.

Eksempel: Kontor AS har 100 ansatte. Daglig leder bestemmer at til jul skal mellomlederne få et gavekort på 5.000 kroner, mens de øvrige ansatte skal få et gavekort på 500 kroner. Etter tidligere regler ville gavene til mellomlederne ikke vært skattefrie, men det vil de i utgangspunktet være fra 2021.

Gaven kan, som før, ikke bestå i kontanter. Ansatte kan eksempelvis få helt eller delvis skattefri dekning av kollektivkort, abonnement på treningssenter, billetter til konsert- eller andre kulturarrangementer, mv.

Den foreslåtte beløpsgrensen vil omfatte naturalytelser fra både arbeidsgiver og tredjeparter, slik som gjeldende gavegrense.

Kombinert med personalrabatter

Reglene om personalrabatter kan kombineres med de regler om gave. Det innebærer at sammen med grensen for maksimal verdi av skattefrie personalrabatter (8.000 kroner), vil ansatte i virksomheter som omsetter varer eller tjenester, kunne motta rabatterte varer og tjenester for inntil 13.000 kroner skattefritt i året.

Eksempel: Buss AS gir sine sjåfører månedskort, slik at de kan reise gratis med selskapets busser også på fritiden. Verdien i løpet av et år er 12.000 kroner, og kan etter de nye reglene gis skattefritt. Det er ikke et krav om at selskapets kontorpersonale også blir tilbudt gratis månedskort.

Andre gaver

Oppmerksomhetsgaver ved spesielle anledninger fra arbeidsgiver og tredjeparter vil fortsatt være skattefrie, og kommer i tillegg til den foreslåtte beløpsgrensen på 5.000 kroner.

Eksempel: Even mottok et gavekort på 5.000 kroner fra sin arbeidsgiver til jul. Han kan i tillegg motta en ordinær vinflaske til bursdagen sin.

Skattefri influensavaksine

I tillegg til ovennevnte innføres det skattefritak for influensavaksine finansiert av arbeidsgiver. Skattefritaket vil også omfatte eventuelle framtidige pandemi-vaksiner.