Sikre kvaliteten på regnskapsoppdragene

Kursnyhet: Kurshold Jan Terje Kaaby hjelper deg i å sikre kvalitetsstyring i regnskapsforetaket og på regnskapsoppdragene.

Martin Huseby Jensen

Jan Terje Kaaby guider kursdeltakerne gjennom en rekke temaer som hjelper dem i å sikre kvaliteten i regnskapsforetaket.

Kaaby jobber til daglig som senior manager i BDOs fagavdeling.

I dette kurset forklarer han blant annet hvordan man sikrer en overordnet intern kontroll. Hvordan å kontrollere medarbeidernes oppdragsutførelse. Sikre dokumentasjonen for oppdraget, og hvordan å ha en forsvarlig kvalitetsstyring på oppdraget.

Her kan du lese mer om kurset.

Kurset er to timer og koster 1.100 kroner for medlemmer.