Gode råd til kunder med fast eiendom

Kursnyhet: Bli en bedre rådgiver. Det gir deg bedre muligheter til å holde på kunder og det gir god merverdi for dine kundene.

Martin Huseby Jensen

Å bli bedre på rådgivning er et mål for de fleste innen regnskapsbransjen. Det gir deg bedre muligheter til å holde på kunder og det gir god merverdi for kundene. Men hvordan kommer du dit? Dette kurset gir gode og konkrete tips.

Her presenterer vi ulike muligheter for dem som har fast eiendom. Vi tar utgangspunkt i saker som vi selv får mange spørsmål om.

Advokat Trond Olsen og fagsjef Rolf Lothe fra Skattebetalerforeningen guider dere gjennom en rekke temaer knyttet til blant annet eie og utleie av eiendom.

Les mer om temaene her.

Kurset er to timer langt og koster 1.100 kroner for medlemmer.