Regjeringen utsetter monsterskatten

Regjeringen velger å utsette den såkalte monsterskatten med et år. Skattebetalerforeningen er kritisk til det opprinnelige forslaget.

Martin Huseby Jensen

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) Foto: Kenneth Hætta/Finansdepartementet

Privat konsum i selskap er en betegnelse på personlige selskapseieres private bruk av selskapets eiendeler, melder regjeringen i forslag til statsbudsjett 2024.

Regjeringen har tidligere varslet et forslag til særregler for mer effektiv beskatning av privat konsum i selskap. Regjeringen fremmer ikke nå et slikt forslag, men tar sikte på å fremme dette i 2024, med virkning fra 2025.

Skattebetalerforeningen var i høringen av skatten kritisk til hvordan den var lagt opp. Sjablongen som ble brukt ble ansett for å være unødvendig høy.

Les også: Skattebetalerforeningen er kritisk til i skattehørning

I tillegg treffer ikke skatten slik den er ment, utdyper fagsjef Rolf Lothe i Dagsavisen.

– Helt overordnet må en skjerping av reglene utformes på en måte som ivaretar den enkeltes rettssikkerhet på en akseptabel måte, slik at endringene ikke ødelegger for helt ordinære virksomheter i berørte bransjer. Slik feiler det fremlagte forslaget på begge punkter, sier han.

Privat konsum i selskap skal uansett rapporteres og beskattes etter gjeldende regler.