Skatteetaten er kritisk til Skatteutvalgets forslag

Etaten er derimot enig med utvalget i at det bør ryddes opp i fradragene.

Martin Huseby Jensen

Skattedirektør Nina S Funnemark forteller at Skatteetatens arbeid mot utlandet er intensivert etter perioden Riksrevisjonen kontrollerte. (Foto: Skatteetaten)

Skatteetaten går likevel imot flere av forslagene fra Skatteutvalget i sitt høringssvar.

– Generelt mener vi at det må arbeides mer med kvaliteten på opplysningene over hvem som eier hva i Norge. Vi må få på plass en bedre oversikt over eierskap og verdsettelser av eiendeler før nye skatter kan innføres, som for eksempel på bolig og arv. Ellers er vi enig i at det bør ryddes kraftig i fradrag og innføres kun én momssats, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Etaten påpeker at det må etablere bedre samordning av opplysninger om eiendeler og eierskap. På den måten kan det blir klart hvem som har ansvar for hvilke data og hvilken del av statsforvaltningen som har ansvar for samordningen.

Les vårt dybdeintervju med Skatteutvalgets leder

Vanskelig å etterleve

– Hvis nye skatteregler innføres før vi har en mer presis verdsettelse av ulike eiendeler på plass, blir det veldig vanskelig for folk og næringsliv å etterleve reglene. Det blir også vanskelig for Skatteetaten å kontrollere og fastsette riktig skatt, sier juridisk direktør i Skatteetaten Harald Johannessen.

Etaten fraråder utvidet beskatning av eiendeler etter en såkalt skjermingsmodell, bygget på samme lest som dagens aksjonærmodell. Forslaget innebærer en utvidet beskatning av kapitalinntekt fra for eksempel fritidseiendom, annen eiendom, båter på samme måte som kapitalinntekt fra aksjer i dag.

En slik modell mener etaten vil øke risikoen for feil skatt. Folk og næringsliv må selv ta stilling til og beregne verdier, for eksempel på arvet eiendom eller påkostet eiendom.

– Folk er vant med at de fleste opplysningene er forhåndsutfylt i skattemeldingen. Endringene vil føre til at flere må beregne og fylle ut opplysninger selv, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Les reportasjen om den høye temperaturen i skattedebatten

Vil rydde i fradragene

Etaten er derimot enig med utvalget i at det bør ryddes opp i fradragene.

– Flere av fradragene, særordningene og overgangsreglene vi har i dag er vanskelige for folk å forstå, samtidig som de er ressurskrevende for Skatteetaten å veilede og føre kontroll med. Vi støtter derfor utvalgets forslag om å redusere antall fradrag som ikke har tilstrekkelig nærhet til skattepliktig inntekt, sier skattedirektøren.

I dag finnes det rundt 50 særskilte fradrag i skattemelding. Det innebærer en betydelig risiko for feil.

Skatteetaten er enig i utvalgets forslag om å innføre én generell merverdiavgiftssats og avvikle fritak og unntak for å gjøre merverdiavgiftssystemet enklere og mer effektivt.