Får ikke bruke tipspenger til arbeidsgiveravgift

Oslo Plaza og Bristol får ikke trekke av tipspengene for å dekke blant annet arbeidsgiveravgift etter ny dom i Høyesterett.

Martin Huseby Jensen

Foto: Shutterstock

Hotell Bristol og Oslo Plaza hotell får ikke lov til å bruke deler av de ansattes tipspenger til å dekke sine kostnader knyttet til arbeidsgiveravgift. Det kommer fram i en fersk dom i Høyesterett.

Spørsmålet om arbeidsgiverne kan gjøre trekk i de ansattes tips fra gjester for å dekke blant annet arbeidsgiveravgift har versert i rettssystemet de siste årene etter at de ansatte ved de to hotellene saksøkte sine arbeidsgivere. Årsaken til at problemstillingen oppstod var at arbeidsgivere i 2019 fikk ansvar for å rapportere inn og å trekke forskuddsskatt av pengene de ansatte fikk i tips.

Arbeidsgiverne vant i tingretten, men tapte i lagmannsretten og anket saken videre til Høyesterett som nå har konkludert.

«Høyesterett tar utgangspunkt i at gjestenes tips ikke er en ytelse til arbeidsgiveren, men en påskjønnelse og en betaling til arbeidstakerne. Arbeidstakerne har krav på å få utbetalt tipsen. Etter Høyesteretts syn gir ikke forarbeider eller andre rettskilder grunnlag for å slutte at arbeidsgiver kan gjøre fradrag i tipsen for å dekke inn egne kostnader.» heter det i dommen som du kan lese mer av her.

– Tips er noe kundene gir til ansatte på hoteller og restauranter som en påskjønnelse for godt utført arbeid. Selvfølgelig skal all inntekt beskattes, nå har endelig Høyesterett bekreftet at arbeidsgiver ikke kan stikke av med store deler av disse pengene, sier Parat-leder, Unn Kristin Olsen. Parat har representert sine medlemmer i rettsystemet.