Disse skatteendringene bør du være obs på

Usikker på skatteendringene i 2023 – Skattebetalerforeningen gir deg en oversikt.

Martin Huseby Jensen

Foto: Shutterstock

Nytt år og nytt skatteår. Og med hvert nye skatteår, kommer det også nye regelendringer. Flere av disse kjenner du kanskje til allerede. For noen ble kunngjort allerede ved fremleggelsen av statsbudsjettet i oktober, andre ble kjent da forhandlingene om budsjettet var på plass.

La oss ta det fra toppen og jobbe oss gjennom endringene som nå gjelder. 

Den første endringen ble i grunn egentlig gjennomført allerede i fjor da regjeringen presenterte statsbudsjettet ble det besluttet å øke oppjusteringsfaktoren ved skatteleggingen av aksjeutbytte, utdelinger og gevinster fra 1,6 til 1,72. Det innebærer at skatten øker fra 35,2 prosent til 37,84 prosent. Denne endringen gjaldt allerede fra 6. oktober i fjor.

Fra årsskiftet økes formuesskatten fra 0,95 prosent til 1 prosent for trinn 1, altså formuer mellom 1,7 og 20 millioner kroner.

Regjeringen har også valgt å innføre et nytt trinn i arbeidsgiveravgift for de med inntekt over 750.000 kroner. Arbeidsgiveravgiften for disse lønnsmottakerne økes med 5 prosentpoeng til 19,1 prosent. 

Nedre grense for å betale trygdeavgift økes til 69.650 kroner.

For de som sparer i Boligsparing for Ungdom (BSU), blir det mindre attraktivt i år enn i fjor. Skattefradraget halveres fra 20 til 10 prosent.

Skattefradrag for pensjonsinntekt får et litt lavere maksimalbeløp. Dette reduseres med 200 kroner til 33.500 kroner. Samtidig heves innslagspunkt for nedtrapping på trinn 1 med 9.000 kroner til 219.950 kroner og på trinn 2 med 13.750 kroner til 331.750 kroner. 

Satsen ved verdsettelse av aksjer og næringseiendom økes fra 75 prosent til 80 prosent. 

Verdsettelse av driftsmidler reduseres fra 75 til 70 prosent av grunnlaget. 

Å kjøpe elbil er blitt dyrere ved årsskiftet. Mange kjøpere jobbet for å kjøpe momsfri elbil før nyttår, og noen klarte det, men fra årsskiftet er det moms på kjøpesummen som overstiger 500.000 kroner. 

I tillegg innføres en vektavgift på 12,5 kroner for hver kilo over 500 kilo. 

Rabattene ved å ha elbil som firmabil er fra nyttår fjernet.

Trinnskatten får noen endringer. Trinn 1 øker innslagspunktet med 4,2 prosent til 198.350 kroner. Trinn 2 øker innslagspunktet tilsvarende i prosent til 279.150 kroner.  Begge disse trinnene har uendret sats. 

Trinn 3 reduseres innslagspunktet med 850 kroner til 642.950 kroner. Samtidig økes satsen med 13,5 prosent. Trinn 4 reduseres innslagspunktet med 4,4 prosent til 926.800, og satsen økes til 16,5 prosent. 

Trinn 5, som var nytt i fjor, reduseres innslagspunktet med en halv million kroner til 1,5 millioner. I tillegg økes satsen til 17,5 prosent.

Skattefradraget for fagforeningskontingent økes med 1.900 kroner til 7.700 kroner. 

Regjeringen har også varslet det som omtales som lakseskatten, eller grunnrenteskatt for havbruksnæringen. Her er ikke alt klart ennå, men innføringen skjer fra årsskiftet vi nettopp har tilbakelagt.