Skatteetaten kontroll av pendlerboliger fører til 8,7 millioner mer i skatt

Skatteetaten har fattet vedtak om tilleggsskatt i 11 saker.

Martin Huseby Jensen

Flertallet i Stortingets finanskomite er for å åpne skattelistene for anonyme søk. Foto: Colourbox

Skatteetaten har siden de i desember i fjor varselbrev til Stortinget og Statsministerens kontor (SMK) om kontroll av tildelte pendlerboliger fra 2017 til 2020. Etaten ville avdekke om flere skulle ha skattet av fordelene ved å ha fri pendlerbolig.

Varselet kom i kjølvannet av avsløringen om at Krf-leder Kjell Ingolf Ropstad hadde bostedsadresse på gutterommet hos sine foreldre. Siden er det kommet flere avsløringer.

Skatteetaten har også gått gjennom og beregnet om det er gitt riktig grunnlag for arbeidsgiveravgift.

Kommentarartikkel: Stortingets pendlerbolig-regler må endres

Funnene

I alt 290 politikere er blitt kontrollert av Skatteetaten. For 252 av disse er kontrollene ferdigstilt uten endring, mens Skatteetaten har fattet vedtak om endring og økning av arbeidsgiveravgiften for Stortinget og Statsministerens kontor og økt skatt for totalt 33 politikere, heter det i en pressemelding fra Skatteetaten

  • 5 politikere fått økt inntekt, uten at dette medfører endringer i grunnlag for arbeidsgiveravgift. 
  •  Det er fattet vedtak om endring og økning av arbeidsgiveravgiften for Stortinget og Statsministerens kontor og økt skatt for totalt 33 politikere.
  • Totalt er det vedtak i 40 saker, inkludert de to arbeidsgiverne. 
  • Det er fattet vedtak om endring av grunnlaget for arbeidsgiveravgift med totalt 8,7 millioner kroner for de to arbeidsgiverne samlet.
  • Det er fattet vedtak om tilleggsskatt i 11 saker.

Les også: Riksrevisjonen gransker Stortingsrepresentantenes pendlerboliger

 

Skattedirektøren legger vekt på to sentrale prinsipper i pendlerreglene.  

– Skatteetaten har nøye vurdert tilsvarene og nye opplysninger om faktum fra de skattepliktige som har blitt kontrollert i pendlerboligsakene. Nye opplysninger om faktum har ført til endringer i vedtakene. Det er ikke uvanlig i kontrollsaker, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark i en pressemelding.

Skattedirektør Nina S Funnemark (Foto: Skatteetaten)

For politikere har en spesialbestemmelse knyttet til pendling andre arbeidstagere ikke har. Politikere har mulighet til å beholde det skattemessige bosted hadde før tiltredelse. Dette og manglende krav til besøkshyppighet har gjort det enklere å kvalifisere som pendler, enn for ordinære skattebetalere.

– Dagens regelverk for politikere åpner for mange ulike måter å innrette bosituasjonen sin på, noe som gjør at reglene om pendlerbolig kan oppleves som kompliserte, men også gunstige i kombinasjon med spesialregelen om bosted og manglende krav til besøkshyppighet for politikere. Spesialregelen om bosted er det opp til politikerne å vurdere, men vi vil i vår dialog med Finansdepartementet belyse dette, sier skattedirektøren.    

– Vi vil følge opp med etterkontroller av Stortingets administrasjon og Statsministerens kontor, hvis vi ser at det er behov for det, sier Nina Schanke Funnemark.