Riksrevisjonen gransker Stortingsrepresentantenes pendlerboliger

Riksrevisjonen er klar til å begynne undersøkelsene av stortingsrepresentantenes bruk av økonomiske goder.

Martin Huseby Jensen

Riksrevisor Karl-Eirik Schjøtt Pedersen. Foto: Riksrevisjonen

– Dette er en omfattende undersøkelse. Derfor har det vært behov for en grundig vurdering av hvilke ordninger vi skal undersøke, hvilke tidsperioder vi skal se på og hvilken informasjon som blir offentlig. Dette er nå klart, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i en pressemelding.

I meldingen skriver Riksrevisjonen at denne undersøkelsen er viktig for Stortingets tillit. Det er et omfattende tema, som er blitt avgrenset i form av hvor lang tilbake i tid som kan granskes.

Les også: Stortingets pendlerbolig-regler må endres

– Vi har valgt å sette grensen ved 2009 fordi det er utfordrende å få god nok dokumentasjon lengre tilbake i tid.

Dette granskes

  • Pendlerboliger: Har stortingsrepresentantene fått pendlerboliger i tråd med regelverket? Revisjonen undersøker perioden fra og med stortingsvalget 2009 og frem til stortingsvalget 2021.
  • Fratredelsesytelse: Har stortingsrepresentantene fått fratredelsesytelse i tråd med regelverket? De ser på perioden fra 2012 til 2021.
  • Etterlønn: Har stortingsrepresentantene fått etterlønn i tråd med regelverket? Også her ser Riksrevisjonen på perioden fra 2012 til 2021.
  • Reiseutgifter: Har Stortinget og Stortingets administrasjon etablert et tilstrekkelig system for kontroll av stortingsrepresentantenes dekning av reiseutgifter? Vi undersøker stortingsperioden 2017 til 2021.
  • Forvaltning av ordningene: Har Stortinget og Stortingets administrasjon forvaltet de økonomiske ordningene for stortingsrepresentanter i tråd med regelverket? Riksrevisjonen undersøker forvaltningen av pendlerboligordningen, fratredelsesytelse, etterlønn og dekning av reiseutgifter. Hvis de finner svakheter ved internkontrollen, er det også aktuelt å undersøke forvaltningen av andre ordninger, inkludert stortingsrepresentantenes bruk av disse.

500 granskes

I alt 500 stortingsrepresentanter og vararepresentanter skal granskes hvordan de har brukt av en eller flere økonomiske ordninger.

– Som stortingsrepresentant har du landets viktigste tillitsverv. Det stiller særlig høye krav til den enkelte, noe den etiske veilederen for stortingsrepresentanter understreker. Derfor er det ekstra viktig at det er høy grad av åpenhet om denne undersøkelsen, sier Schjøtt-Pedersen.

Rapporten vil bli offentlig. Det kan inkludere

  • informasjon om hvilke økonomiske ytelser den enkelte stortingsrepresentant har fått og på hvilke betingelser
  • navnet på nåværende eller tidligere stortingsrepresentanter som eventuelt har brutt regelverket