Nytt kurs: Spenning rundt stoppregelen!

Myndighetene stramme inn skattereglene for privat forbruk i selskap. Vi har laget kurs om hva det vil bety.

Martin Huseby Jensen

Bli oppdatert på skattleggingen av privat bruk av eiendeler i selskap!

Fra nyttår vil myndighetene stramme inn skattereglene for privat forbruk i selskap. Vi har laget kurs som oppdaterer deg på hva regelendringene vil bety.

Gå til kurset her!

I midten av mai sendte Finansdepartementet en bombe av et forslag til regelendringer på høring. Forslaget innebærer en vesentlig innstramming av beskatningen av selskap og aksjonær, når selskapet har eiendeler som er egnet til privat bruk. Myndighetene vil med lovforslaget få bukt med at aksjonær bruker selskapets eiendeler, uten å skatte for det.

På Skattebetalerforeningens nettsider finner du nå et splitter nytt kurs som tar for seg de foreslåtte regelendringene, og hva disse faktisk vil bety.

– Her kommer det nye regler som det er helt nødvendig at man som rådgiver setter seg inn i, fordi reglene vil innebære svært inngripende endringer, sier fagsjef Rolf Lothe i Skattebetalerforeningen.

Det foreslåtte endringene gjelder når selskap eier bolig, hytte, båt, fly eller helikopter, og regelendringene – eller en variant av disse – vil gjelde allerede fra nyttår.

– Et sentralt poeng i forslaget er at det ikke er eiers faktiske bruk som skattlegges, men at skatteplikten oppstår allerede når eier har en disposisjonsrett til de aktuelle formuesgodene. Siden denne disposisjonsretten skattlegges svært høyt, vil det for de aller, aller fleste være helt avgjørende ikke å havne i en slik situasjon. Noe annet vil kunne være økonomisk helt ødeleggende, sier Lothe.

Gå til kurset her!

Forslaget til endringer er ennå på høring, men Lothe peker på at arbeidet ble igangsatt av Solberg-regjeringen og nå sendt på høring av Støre-regjeringen. Det er altså bred politisk vilje til å endre reglene.

– Lovforslaget slik det foreligger nå, er etter mitt syn ikke klart til å vedtas. Til det er det på flere områder for uklart, og i tillegg tar myndigheten for hardt i – den foreslåtte sjablongbeskatningen de foreslår er unødvendig høy, slår Lothe fast.

Lothe tror likevel mange vil ønske endringer i regelverket velkommen.

  • Et viktig premiss for fritaksmetoden og aksjonærmodellen, hvor  deler av beskatningen utsettes til midlene blir tatt ut av selskapssfæren, er nettopp at midlene ikke kan brukes privat før de er fullt ut beskattet. Når eier bruker selskapets eiendeler privat, uten å betale skatt, bryter dette med reglenes begrunnelse. Ifølge tall fra Skatteetaten foregår det et omfattende misbruk, som de ikke klarer å få stoppet innenfor dagens regelverk. Fritaksmetoden er under politisk press, og en innstramming i reglene for privat bruk kan være en viktig faktor for å kunne beholde den. sier Lothe

Kurset er tilgjengelig på Skatt.no og er to timer langt. Det passer godt for regnskapsførere, revisorer og advokater.

Gå til kurset her!