– Tenk hva man får for kontingenten. Her er det en mismatch

Etter 10 år som styreleder går Gunnar A. Dahl av, men ambisjonene hans for foreningen er ennå høye.

Martin Huseby Jensen

Han gikk på som styreleder under et jubileum, og går av under et nytt jubileum. Et tiår er gått med Gunnar A. Dahl (73) som styreleder i Skattebetalerforeningen. Årets generalforsamling blir hans siste. Da har Dahl sittet i styret i over 15 år. Først som varamedlem for foreningens nåværende administrerende direktør Karine Ugland Virik, senere styreleder.

– Egentlig hadde jeg bare et perifert kjennskap til foreningen før jeg ble kontaktet og spurt om å gå inn i styret, forteller Dahl til Skattebetaleren.

Mangfoldig karriere

Da Dahl ble med i styret var Jon Stordrange administrerende direktør. De to kjente hverandre fra Siviløkonomforeningen (i dag Econa). Her var Dahl aktiv, og er i dag æresmedlem.

Den avtroppende styrelederen er utdannet siviløkonom fra Norges handelshøyskole (NHH) i Bergen og er statsautorisert revisor, men erkjenner at han ikke har jobbet særlig med revisjon.

– Men jeg er veldig interessert i skatterett og bedriftsbeskatning, legger Dahl til.

I sin mangfoldige karriere har han arbeidet med kjøp og salg av bedrifter. Han har også vært seniorforeleser ved høyere revisjonsstudium ved NHH.

– Da ble skatt veldig viktig, og jeg veldig interessert. Da jeg ble spurt om å gå inn i styret, tenkte jeg litt egoistisk også, for på den måten ville jeg få god tilgang til noen som vet mer enn meg. De svarer nok når en styret i ringer, tenkte jeg, og det gjorde de, forteller Dahl og humrer.

I ti år har Gunnar A. Dahl vært styreleder i Skattebetalerforeningen. Foto: Martin Huseby Jensen

Fått dreisen

Når han snakker om fagstaben kommer superlativene. Både når han snakker om tidligere og nåværende ansatte.

– Jeg føler meg tryggere på det de i staben sier enn jeg føler med vanlige kommersielle advokatfirmaer. Jeg har dyp respekt for deres faglige kompetanse, sier han. Stemmeleiet er lagt litt dypere, for å understreke respekten.

Dahl legger til at han også opplever at markedsføringen og medieomtalen av foreningen er økt, noe han opplever som imponerende.

Her kan du lese Skattebetaleren utgave 2 2022

At han gikk inn i styret karakteriserer han som litt veldedighet, for rik ble han ikke av vervet. Det var interessen som drev ham. Og så likte han godt menneskene og atmosfæren i foreningen. Dahl forteller om et godt og tillitsfullt forhold til administrerende direktør Virik, som han mener tar innover seg alt.

– Da er det godt å være styreleder. Det er viktig å ha riktig leder med tillit. Det har vært veldig fint for meg i denne perioden.

Flere burde få øynene opp

Ikke alt har vært lett i perioden som styreleder. Da Dahl tiltrådte i jubileumsåret 2012 gjorde han klart at en av hovedoppgavene var å få opp medlemstallet. Siden er skattemeldingen blitt digitalisert, automatisert og ferdig utfylt.

Det har klart påvirket medlemstallene til foreningen. Dette er en av de vanskeligste tingene gjennom de ti årene Dahl har vært styreleder.

– Det at vi har hatt fallende medlemstall og samtidig som det stilles store krav til den faglige kompetansen. Kapasiteten i foreningen har vært en utfordring. Da havner økonomien under press, sier Dahl. Han mener kontingenten nok burde vært høyere for gjenspeile tilbudet medlemmene får.

– Jeg har litt spøkefullt sagt at om vi setter opp kontingenten med 20 prosent, vil vi likevel ikke komme høyere enn et årsabonnement på Båtmagasinet. Tenk hva medlemmene får for kontingenten. Her er det en mismatch. Samtidig er vi veldig usikre på hvor stor priselastisiteten på kontingenten er. Det synes jeg er et problem.

Pandemien påvirker

Under pandemien er kursvirksomheten blitt påvirket, og med det også inntektene fra dette området. Dahl peker på at de ansatte har gjort en vanvittig jobb med å redde mest mulig gjennom en stor portefølje med digitale kurs. Styrelederen understreker at økonomisk blir det ikke det samme med digitale kurs som kurs ute. Skal økonomien være god, må foreningen ha større volum vanlige kurs.

Samtidig påpeker Dahl at selv om resultatet for i fjor ikke var særlig godt, er det mange konsekvenser av pandemien som ligger bak.

– At vi er kommet ut som vi har gjort økonomisk i pandemien er en stor prestasjon fra administrasjonen.

Når styrelederen ser tilbake på disse ti årene som leder, er han stolt og veldig fornøyd med kompetansen i foreningen. At Skattebetalerforeningen har vært det den ble dannet for.

– Vi har et vanvittig tilbud til medlemmene, som også er blitt bedre gjennom de senere årene. Det er også blitt krydret av mer liv i SBF Skatteadvokatene.Mitt ønske er at vi får mer ut av dette. Og så er det en formell balansegang opp mot kommersiell advokatpraksis og foreninger. Hva kan vi gjøre innenfor loven? Nå tror jeg at med foreningens samlede økonomi at vi kan øke kapasiteten på dette området, og med det inntjeningen.

Mye for medlemmene

Dahl mener at kombinasjonen av tilgang på god ekspertise til fornuftig pris bør kunne appellere.

– Dette er ekspertise du må betale langt mer for hos et kommersielt advokatfirma, sier han.

Han peker gjerne på små og mellomstore bedrifter som han mener at i aller høyste grad burde se hvilke muligheter som ligger i medlemsskapet.

– Man abonnerer på alt verdens tøv som koster masse penger, men det som er av stor verdi ser man liksom ikke.

Dahl slår fast at ser man det ovenfra, burde organisasjonen fått det til å gå bedre rundt med en pris som forsvarer tilbudet. Det kan være, sier han, at her ligger et problem. For kanskje er det slik at folk oppfatter at alternativene er tilstrekkelige.

– Hvilket det ikke er, for selv om Skatteetatens nettsider er blitt bedre får de ikke samme bistanden som hos oss, sier han og legger til:

– I tiden fremover er det viktig å nå fram til ordinære bedrifter og få dem til å se verdien av tilbudet de vil få gjennom medlemsskap.

Fokus på tjenestene

Utfordringene med digitalisering og automatisering tror Dahl at vil vedvare. Samtidig slår han fast at det ikke er noe som skaper så mye arbeid som hver gang myndighetene endrer på skatten.

– Jeg tror at det viktigste fremover er å få de betalte tjenestene mer i fokus. At disse er svært konkurransedyktige på innhold, kompetanse og pris, som kursvirksomheten og advokatkontoret. Vi må klare å få vår del av markedet på disse to områdene. Det burde vi klart å gjøre, men det er lettere sagt enn gjort.

Partipolitisk uavhengig

På veien bort fra vervet som styreleder peker han også på poenget fra stiftelsesmøtet til foreningen i 1952. Hvor det ble understreket at foreningen skal være politisk uavhengig.

– Det er selve bærebjelken i foreningen. Skal du bli oppfattet som seriøs, så kan du ikke være én parts interessent. Det må ses ut fra et faglig synspunkt, om hva som er riktig for skattebetalerne og for landet. Da kan man ikke drive med partipolitikk. Da kommer man ut og kjøre, slår Dahl fast.

Selv har han jobbet mye i retten både som sakkyndig for en av partene, men også flere titalls ganger som sakkyndig meddommer. Særlig knyttet til økonomisk erstatning ved tvangsoppløsning. Da har Dahl lagt vekt på det rent faglige.

– Man skal ikke ha vekt på én part, det er lett å havne i den fellen. Jo mer man blir talsmann for sin oppdragsgiver, jo mindre vekt legges det på utsagnene. Skal du ha kraft må man også beholde faglig integritet og politisk nøytralitet, sier han for å understreke viktigheten av at Skattebetalerforeningen opprettholder sin partipolitiske uavhengighet.

Så var det slutt. Etter 15 år i styret. Ti år som styreleder.

– Jeg har veldig respekt for det arbeidet staben legger ned og jeg har stor tillit til dem.