Skattlegging av privat konsum i selskap – tidenes stoppregel

Disposisjonsretten skal skattlegges etter en sjablongregel, uavhengig av eiers faktiske bruk. Etter forslaget skal reglene tre i kraft fra 1. januar 2023.

 

➡ PÅMELDING           ➡ INNLOGGING

 

Kursbeskrivelse

Når et selskap eier nevnte formuesgoder, skal eier anses å ha disposisjonsrett til eiendelen. Disposisjonsretten skal skattlegges etter en sjablongregel, uavhengig av eiers faktiske bruk. Etter forslaget skal reglene tre i kraft fra 1. januar 2023, og kurset gir en grundig innføring i forslaget til nye regler.

I kurset ser vi blant annet på:

 • Hvilke selskaper og eiere som berøres
 • Hvilke eiendeler som omfattes av forslaget
 • Hvordan den skattepliktige fordelen skal beregnes for selskap og eier
 • Hvilken betydning eiers disposisjonsrett har for skatteplikten
 • Hvilke unntaksregler som foreslås
 • Hva det er viktig at vi som rådgivere foretar oss overfor våre kunder før nye regler trer i kraft.

Finansdepartementet foreslår samtidig nye verdsettingsregler når eier kjøper formuesobjekt fra eget selskap. Også disse reglene gjennomgås.

 

Målgruppe

Regnskapsførere, revisorer og andre som jobber med mva

Har du forresten vurdert vårt nye nettkurs abonnement? Mindre penger ut, mer kompetanse inn!

  • Pris
  • Ordinær pris: 1 500,00 krMedlemmer: 1 100,00 kr
 • Timer

  • Revisor:
  • 2 timer skatte- og avgiftsrett
  • Regnskapsfører:
  • 2 timer skatte- og avgiftsrett
  • Advokat:
  • 2 timer juridisk oppdatering
 • Foreleser

  • Rolf Lothe
  • Rolf Lothe er advokatfullmektig og fagsjef i Skattebetalerforeningen og har bakgrunn fra Skatteetaten. Han jobber blant annet mye med utenlandssaker og foreningens høringsuttalelser til nye lovforslag.