Skattebetaleren blir heldigital

Men det er ingen varig ordning.

Martin Huseby Jensen

Skattebetalerforeningens medlemsblad blir i utgave to helt digitalt.

Skattebetaleren har eksistert nesten like lenge som foreningen. I løpet av den etter hvert lange eksistens har bladet forandret seg. Utseendet i dag, er forskjellig fra Skattebetalerforeningens jubileum for ti år siden. Og bladet vil garantert se annerledes ut om ti år igjen.

Vi vet at medlemmene våre liker å lese Skattebetaleren. Samtidig konstaterer vi at medievanene er godt inn i det digitale formatet. Derfor har vi valgt å la denne litt spesielle jubileumsutgaven være heldigital.

For alle som i dag leser Skattebetaleren på papir, så vil bladet fortsatt være å få, men denne utgaven kommer altså ikke på papir. Mange av dere vil få det tilsendt bladet på epost-adressen dere har oppgitt og ikke i postkassen. Men ikke alle har egen epost, for disse vil vi sørge for en løsning hvor de får en bruker og passord fra oss, slik at de kan logge inn og lese magasinet.

Dersom dere har spørsmål knyttet til Skattebetaleren kan dere sende epost til redaktør Martin Huseby Jensen. Eller dere kan ringe oss på 22 97 97 00.