Skatteetaten utsetter skattemeldingen

Skatteetaten har lyttet til anbefalingene om utsettelse for regnskapsførere på vegne av kunder.

Martin Huseby Jensen

Skattedirektør Nina S Funnemark forteller at Skatteetatens arbeid mot utlandet er intensivert etter perioden Riksrevisjonen kontrollerte. (Foto: Skatteetaten)

Egentlig var fristen for å levere inn skattemelding for næringsdrivende satt til 31. mai. Det har man blant regnskapsførere og revisorer opplevd som trøblete på vegne av deres kunder. Blant annet på grunn av høyt sykefravær, samt nye stønadsordninger.

– Jeg har snakket med mange som er kraftig irritert over at det ikke er en  større forståelse for regnskaps- og revisjonsbransjens utfordringer med å overholde kundenes frister, sa skatterådgiver Per-Ole Hegdahl i Skattebetalerforeningen til Finansavisen tidligere i måneden.

Også Regnskap Norge og Revisorforeningen har stilt seg kritisk til korte frister og har henvendt seg til Finansdepartementet, men fikk ikke gehør.

Godt det utsettes

Nå er det klart at om ikke politikerne lytter til organisasjonene, så har etaten gjort det. Nå har dette endret og regnskapsførere og revisorer har mulighet til å søke om utsettelse på vegne av kundene til 30. juni.

– Vi er glade for at Skatteetaten har lyttet til innsigelsene om at innleveringen av skattemeldingen for næringsdrivende hadde for kort frist. At det nå utsettes med en måned er godt. Vi håper at denne utsettelsen kommer regnskapsførere og revisorer til gode, sier skatteadvokat Trond Olsen i Skattebetalerforeningen.

Søknadsfristen for dette er satt til 31. mai.