– Aldri vært så mange på generalforsamlingen

Under årets generalforsamling ble styreleder Gunnar A. Dahl takket av. Inn i styret kom en gammel kjenning av foreningen.

Martin Huseby Jensen

Nytt og gammel styre sammen. Fra venstre Simen Bredvold Weiby, Gry Arvnes, Jon Anders Tangnes, Gunnar A. Dahl, Gry Johanne Fremstad og Geir Riise. Foto: Martin Huseby Jensen

 

– I min tid har det aldri vært så mange til stede på en generalforsamling, i hvert fall fysisk. Det er veldig hyggelig, åpnet avtroppende styreleder Gunnar A. Dahl i Skattebetalerforeningen. 

Det er tirsdag og i Oslos gater faller sårt tiltrengt regn. Det er mai som er både skjønn og mild ute, og mild er tonen inne på generalforsamlingen som finner sted i lokalene til advokatfirmaet Bull & Co.

Ingen av de fremmøtte har innsigelser til innkallingen til generalforsamlingen, og alle er enige om at advokat og partner i Bull & Co, Saloume Djoudat, skal styre ordet. 

Sterk konsensus

Styret fikk forsamlingens enstemmige velsignelse og fullmakt til å vurdere om kontingenten skal settes opp for 2023. I dag ligger denne på 749 kroner det første året (649 etter dette) for personlige medlemmer, 2.499 kroner for bedriftsmedlemmer og 2.990 kroner for proff-medlemmene. I disse ligger advokathjelp, kurs og Skattebetaleren, for å nevne noe. En pris avtroppende styreleder Dahl mener er overraskende rimelig.

Honorarene til styrets leder og styremedlemmene ble bestemt uendret i det kommende året. Dette samme gjelder honoraret til revisor. Revisor Erling Kofstad fikk forøvrig fornyet tillit fra generalforsamlingen. 

Enstemmig valg

I alt tre styremedlemmer var på valg under generalforsamlingen, blant annet som følge av at Gunnar A. Dahl trer ut av styret etter 15 år. 

Styremedlemmene Simen Bredvold Weiby og Gry Fremstad var på gjenvalg. I tillegg hadde valgkomiteen foreslått tidligere generalsekretær i Norsk Legeforening, Geir Riise som nytt styremedlem. 

Tre andre hadde også meldt at de kunne stille seg til disposisjon for styret dersom behovet skulle melde seg.

Alle de tre kandidatene foreslått av valgkomiteen ble enstemmig valgt til styret. Riise trer dermed inn i styret, som han kjenner godt fra før. Riise satt i Skattebetalerforeningens styre fra 1998 til 2009, da han ble ansatt som generalsekretær i Legeforeningen. 

– Jeg gikk da ut som følge av ansettelsen. Arbeidet med styret var spennende. Selv har jeg vært medlem av foreningen siden tidlig på 1990-tallet. Jeg mener Skattebetalerforeningen representerer kunnskap og er en viktig motvekt og supplement til Skatteetaten, sa Riise under generalforsamlingen.

Valgkomiteen gjenvalgt

Også valgkomiteen bestående av Tore Fritsch og Kari Elisabeth Christiansen ble gjenvalgt. Her stilte også andre kandidater seg til disposisjon.

Avtroppende styreleder forklarte generalforsamlingen at styret innstilte på gjenvalg av den sittende valgkomiteen.  

Styret ble på sin side oppfordret av Fritsch om å få på plass et varamedlem i styret, hvilket det ikke har vært på noen år. Det er klart at Tangnes tar over som styreleder etter Dahl, og at Riise tar rollen som nestleder i styret.

– Alt har sin tid, sa Gunnar A. Dahl, da generalforsamlingen var over. – I løpet av karrieren har jeg hatt mellom 15 og 20 styreverv. Vervet i Skattebetalerforeningens styre er blant de jeg har sittet lengst i. Det har vært spennende i en forening som har vært forbilledlig ledet, hvor det er en imponerende kompetanse og hvor de ansatte viser stor lojalitet til organisasjonen, avsluttet han.