10 måter å spare skatt før nyttår

Skatteadvokat Joachim K. Johannessen viser deg hvordan du kan benytte resten av året hvis du ønsker å spare skatt før nyttår. Dette er de smarte grepene!

Stig Flesland

Bilde av Andrea Piacquadio fra Pexels

 

Det er kun svært kort tid igjen av året, og dermed er kanskje ikke mulighetene så store til å ta grep som kan spare deg for skatt. Men advokat Joachim K. Johannessen, som jobber i Skattebetalerforeningen/SBF skatteadvokater, peker på noen grep du kan ta.

– Akkurat i år er det faktisk mulig å spare litt ekstra, fordi den nye regjeringen har foreslått en del endringer som kommer til å slå hardt ut – for enkelte – neste år, sier Johannessen.

Han peker blant annet på økningen i skatt på eierinntekter (utbytte/gevinst) og formuesskatt som regelendringer som gjør enkle skattegrep svært lønnsomme.

Selg aksjer med gevinst – vent med tap

Hvis du eier aksjer eller aksjefond utenfor en aksjesparekonto, kan det lønne seg å gjøre justeringer før årsskiftet. Skatten på eierinntekter, eller utbytteskatt, øker fra 31,68 prosent i 2021 til 35,2 prosent i 2022.

– Økningen i utbytteskatt gjør at det kan være smart å selge aksjer eller aksjefond med gevinst i 2021 og vente med salg som gir tap til 2022. Dette gjelder selvsagt aksjer du uansett vurderer å selge. På denne måten får du gevinsten i inntektsåret 2021, der skatten er lavere enn i 2022. Tapene kan du vente med til senere, da skattesatsen – og fradraget for tap – øker over nyttår, sier Johannessen.

Har du en aksjesparekonto må du avslutte hele kontoen for å få fradrag for et eventuelt tap.

Gi arv på forskudd

I tillegg til økt utbytteskatt kommer statsbudsjettet også til å medføre økt formuesskatt. I tillegg har ikke regjeringens støttepartier gitt opp kampen om arveavgift. Dermed er det på mange måter fornuftig å ta grep. Støre-regjeringen har foreslått å øke formuesskattesatsen til 0,95 prosent (2021: 0,85 prosent) og fribeløpet til 1,7 millioner (2021: 1,5 millioner).

– Her er det imidlertid viktig å tenke på om du har behov for pengene selv. Det er dumt å gi bort midler du selv trenger, bare for å spare skatt, sier Joachim K. Johannessen.

Siden formuen måles ved nyttår, vil du spare formuesskatt på å gi forskudd på arv nå i desember. Hvis formuesskattesatsen ender på 0,85 prosent vil det si at du sparer 8.500 i formuesskatt dersom du reduserer formuesskattegrunnlaget med 1 million kroner.

– Et annet forhold som bør tas med i vurderingen, dersom du er i posisjon til det og har en formue du vurderer å overføre til neste generasjon, er risikoen for at arveavgiften gjeninnføres, sier Johannessen.

– Ved å overføre formuesobjekter i år er du også trygg på at denne delen av din formue ikke blir gjenstand for arv- og gaveavgift dersom dette blir avgiftsbelagt i løpet av de nærmeste årene. I budsjettforliket som ble klart den 29. november 2021 står det ingenting om arv, så det er lite sannsynlig at det vil bli gjeninnført arveavgift allerede i 2022. Hva som skjer fremover vet vi ikke, men det er sterke krefter som fortsatt ønsker å gjeninnføre arveavgiften, fortsetter advokaten.

Husk at barna må være 17 år – hvis ikke lignes formuen til barna uansett sammen med foreldrene. I tillegg: Hvis barna allerede har positiv nettoformue, vil du bare flytte formuesskatteregningen fra deg til barna.

Boligsalg kan gi ekstra formuesskatt

Hvis du har solgt boligen din, men ikke overtar ny bolig før i januar, risikerer du en lei smell med formuesskatten. Den gunstige verdsettelsen av primærbolig i skattemeldingen gjør nemlig at det er betraktelig mer gunstig å eie en primærbolig til 10 millioner enn det er å ha 10 millioner i banken.

– De siste årene har vi sett mange eksempler på at ektepar med voksne barn har solgt enebolig og flyttet i nyere leiligheter. Det er forståelig, men kan gi en ubehagelig skatteregning, sier Johannessen, og gir et eksempel på hvordan det kan slå ut.

En voksen mann selger en bolig til 10 millioner utenfor Oslo og kjøper leilighet i Oslo sentrum til 11 millioner. Boligen blir overlevert til kjøper 1. desember 2021, og mannen får dermed 10 millioner på konto. Imidlertid overtar han ikke den nye leiligheten før 1. februar 2022. I mellomtiden står pengene på konto. De er i praksis bundet til kjøp av ny bolig. Men skattemessig har han ikke overtatt den nye leiligheten, og dermed må han betale formuesskatt av pengene på sparekonto. Den tidligere boligen hadde en skattemessig formuesverdi på 2,5 millioner, noe som medførte at han betalte 8.500 kroner i formuesskatt. Med ti millioner på bok vil formuesskatten øke fra 8.500 til 72.250 kroner for inntektsåret 2020.

– Hvis mulig bør du utsette overtakelse av gammel bolig, slik at de nye eierne ikke betaler inn pengene før etter nyttår. Da slipper du å bli sittende med mye penger på konto som du, litt unødvendig, må skatte av, sier Johannessen.

Bruk IPS – før den svekkes

Hvis du sparer med IPS (individuell pensjonssparing) kan du spare opptil 40.000 kroner og få skattefradrag. Det kan maksimalt redusere skatten din med 8.800 kroner i 2021.

– Fra og med neste år vil det årlige maksbeløpet senkes til 15.000 kroner. I det hele tatt er det usikkert om IPS overlever i årene som kommer, men for deg som allerede har satt inn penger i denne ordningen vil disse bli stående, sier Johannessen.

Ordningen har sine styrker og svakheter. Sparebeløpet som står på kontoen er unntatt fra formuesskatt, du må ikke betale skatt på avkastningen, men når du skal ta ut pensjon fra kontoen vil det skattlegges som alminnelig inntekt.

Hvis du vil benytte ordningen for inntektsåret 2021, må du opprette en IPS-avtale med en bank eller et forsikringsselskap og innbetale sparebeløpet før nyttår. Pengene er imidlertid bundet frem til du er 62.

BSU: Gullkantet spareordning

Boligsparing for ungdom (BSU) er en av de mest gunstige spareformene som finnes. Inntil det inntektsåret du fyller 33 år kan du spare inntil 27.500 kroner og få skattefradrag på 20 prosent av sparebeløpet. Sparer du maksimalbeløpet, gir det deg 5.500 kroner i redusert skatt. Samlet sparebeløp kan ikke overstige 300.000 kroner.

– Det viktige med BSU er at du ikke går i det som dessverre er en nokså vanlig «BSU-felle», sier Joachim K. Johannessen.

– Du må rett og slett passe på at du ikke setter inn penger på kontoen i år der du ikke har inntekt eller der inntekten er lav. I så fall går du rett og slett glipp av skattefradraget, og selv om betingelsene på en BSU-konto normalt sett er svært gode er det dumt å «miste» flere tusen kroner i fradrag. Det er altså ikke noen god idé for foreldre og/eller besteforeldre å betale inn penger på BSU-kontoen dersom hovedpersonen selv ikke har inntekt, utdyper advokaten.

Kjøp og salg av private tjenester

Du kan påta deg småjobber for inntil 6.000 kroner skattefritt for mindre tjenester i tilknytning til hjem eller fritidsbolig. Det vil også si at du kan betale noen for å få gjort enkle tjenester – uten at noen av dere trenger å tenke på skatt.

Hvis du for eksempel har avtalt med en nevenyttig hyttenabo at han skal skifte ut kjøkkeninnredningen på hytta, kan det være lurt å starte arbeidet før jul. Naboen kan da motta 6.000 kroner skattefritt i 2020, fortsette arbeidet i januar 2021 og motta nye 6000 kroner skattefritt for denne delen av arbeidet.

– Det er imidlertid et krav at denne naboen da ikke kan være næringsdrivende, sier advokat Johannessen.

Gi gaver til gode formål

Du kan få skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner, som for eksempel Foreningen for hjertesyke barn, Barnekreftforeningen eller Røde Kors. Gaven til den enkelte organisasjon må være minst 500 kroner og maksimalt fradragsbeløp er 50.000 kroner per år.

Dette foreslås imidlertid kuttet kraftig til neste år.

– Skattefradraget er ment å forsterke giverviljen vår, og det er ikke noe plussregnskap for deg – ikke annet enn for samvittigheten din. Gir du 10.000 kroner i gave, vil staten i praksis betale 2.200 kroner av beløpet, ettersom du får skattefradrag, sier Joachim K. Johannessen.

Husk at mottaker må innberette gaven på ditt fødselsnummer for at du får med fradraget i skattemeldingen.

Utsette bonus og provisjon?

Et mulig grep du kan ta – hvis du kan – er å la inntekter komme i 2022 i stedet for 2021.

– Hvis du har litt ustabile og svingende inntekter kan det være gunstig å vente med å få utbetalt overtid, bonus eller provisjon. Hvis inntekten er høy i år og du forventer lavere inntekt neste år, kan det lønne seg å be sjefen vente, sier Johannessen.

Spesielt gjelder dette hvis du ser at du er i fare for å komme over en terskel i trinnskatten.

Aksjekjøp med rabatt

I noen av de store selskapene er det ikke uvanlig at ansatte får tilbud om å kjøpe aksjer til et visst beløp. Det kan også gjøres i mindre selskaper.

Arbeidsgiver kan tilby de ansatte medeierskap i virksomheten gjennom kjøp av aksjer. Skattereglene åpner for at arbeidstakere kan kjøpe aksjer med 25 prosent rabatt – uten at rabatten utløser fordelsbeskatning. Imidlertid kan ikke rabatten utgjøre mer enn 7.500 kroner i året. I tillegg er det et krav om at denne ordningen tilbys alle de ansatte i selskapet.

Denne muligheten forsvinner fra og med neste år.

Skattefrie leieinntekter

Mange har kanskje leid ut hytta i løpet av året. Men hvis du ikke har gjort det og har mulighet til å leie ut hytta i julehøytiden kan du få noen ekstra, skattefrie kroner i posen.

Hvis du har mulighet, kan du leie ut hytta og slippe å betale skatt av de første 10.000 kronene du tjener på utleien. Etter dette skattlegges 85 prosent av det overskytende.