Med regjeringens forslag vil en skattyter få reisefradrag dersom daglig reiseavstand er over 37 kilometer, mot 66 kilometer i 2021. Det betyr at flere skattytere med relativt kort reiseavstand vil få fradraget. Det kan for eksempel gjelde personer bosatt i Asker, Lommedalen, Lillestrøm eller Oppegård, og som jobber i Oslo.

– Vi vil gjøre det lettere for de som må reise langt til jobb. Med denne endringer vil flere få fradrag på skatten, og fradragene vil bli høyere. Pendlere vil rett og slett sitte igjen med mer penger i lommeboka, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Regjeringen trekker forslaget om geografisk differensiering av bunnbeløpet. I stedet foreslås det å redusere bunnbeløpet til 14 000 kroner for alle. Økt sats og redusert bunnbeløp vil føre til at flere får reisefradrag, og at de som allerede har reisefradrag, får redusert mer av sine reiseutgifter.

– Det å pendle er ofte krevende, det tar tid og gjør at mange må være borte mer fra familien. Vi vil hjelpe vanlige folk, og da var det naturlig at vi reduserte pendlerfradraget. Dette vil komme både folk som bor både på bygda og i byen til gode, sier finansministeren.