Økt verdsettelse

I Hurdalsplattformen står det at aksjer og næringseiendom mv. skal verdsettes til 80 prosent. Regjeringen ønsker å vurdere en ny avgrensning som skjermer driftsmidler fra økt verdsettelse i formuesskatten. Dette krever en nærmere utredning. Regjeringen foreslår derfor i denne omgang en moderat økning i verdsettelsen av aksjer og driftsmidler mv., fra 55 prosent i 2021 til 65 prosent i 2022.

Regjeringen foreslår å øke verdsettelsen av de dyreste primærboligene. Den delen av verdien som overstiger 10 millioner kroner, får økt verdsettelsen fra 25 prosent i 2021 til 50 prosent fra 2022.

De fleste boligene har en lavere markedsverdi enn dette, og boliger vil fortsatt være skattemessig gunstig behandlet.

Regjeringen foreslår å oppjustere formuesverdien av fritidsboliger med 25 prosent. Verdiene ble sist justert i 2014, selv om gjennomsnittsprisen på omsatte fritidsboliger har økt med over 50 prosent etter dette.

Les mer i Prop. 1 LS Tillegg 1 (2021–2022) Endring av Prop. 1 LS (2021–2022) Skatter, avgifter og toll 2022, kapittel 4.