Nå skal Skattebetalerforeningen satse sterkere på regnskapsbransjen!

Skattebetalerforeningen jobber stadig med å forbedre vårt tilbud til medlemmene. Som et ledd i dette tilpasser vi nå vårt medlemstilbud til regnskapsbransjen, altså til regnskapsførere – og innfører det vi kaller PROFF-medlemskap!

Stig Flesland

I SPISSEN FOR SATSINGEN: Per-Ole Hegdahl (advokat), Karine Ugland Virik (adm.dir) og Gry Arvnes (styremedlem i Skattebetalerforeningen).

 

Den nye medlemskapstypen vil være aktiv fra og med 1. januar 2022, og den vil være et viktig verktøy for oss fremover. Vår ambisjon er å jobbe knallhardt for at dere inntar og beholder posisjonen som næringslivets viktigste og beste hjelpere.

Talerør og viktig support for bransjen

– Regnskapsbransjens mål er å være en «one-stop-shop» for skatte- og avgiftsrapportering, pluss ikke minst være en god rådgiver for alt som faller inn under regnskapsnær rådgivning, herunder lønn og HR, sier Per-Ole Hegdahl, advokat og rådgiver i Skattebetalerforeningen.

Faksimile Finansavisen 10. november 2021

– Dette setter krav til regnskapsføreren, og vi ønsker derfor å være en viktig støttespiller både faglig og når det gjelder å være talerør for bransjen, fortsetter Hegdahl.

Han påpeker også at nye krav til regnskapsførere og et regelverk som er omfattende gjør at behovet for en faglig støtte som Skattebetalerforeningen er viktig – og riktig.

– Slik vi ser det er deler av regelverket komplisert, særlig for næringsdrivende. Det gjelder også for det regelverket som regnskapsbransjen må forholde seg til. Ny regnskapsførerlov er på trappene og forventes innført fra og med 2022. God regnskapsføringsskikk – bransjestandarden for regnskapsførere som stiller kvalitative krav til utførelsen av arbeidet – er også under revidering og har som mål å være mer moderne i sin språkdrakt, enklere å forstå, og samtidig åpne opp for større grad av arbeidsdeling mellom regnskapsfører og kunde.

Hva innebærer et slikt medlemskap for dere?

Dere vil få flere medlemsfordeler vi tror er svært relevante for dere:

 • Tilgang til avtaler og maler dere kan bruke overfor kunder. Dette inkluderer blant annet:
  • Aksjonæravtale
  • Arbeidsavtale
  • Avtale om salg av aksjer
  • Utviklingssamtale/medarbeidersamtale
  • Avtale om leie av forretningslokaler
  • Varslingsrutine
 • Tilgang til avtaler og maler til bruk i egen regnskapsvirksomhet. Dette inkluderer blant annet:
  • Oppdragsavtale
  • Hvitvaskingsrutine
  • Egenerklæring
  • Risikovurdering og internkontroll
 • Fri tilgang til Avgiftsnytt med omtale av relevante momsregler, dommer, uttalelser mm.
 • Nyhetsbrev hver 14. dag – kun stilet til PROFF-medlemmer
 • I tillegg kommer alle fordeler som dagens bedriftsmedlemmer har (Skattehåndboken gratis tilsendt, Skattebetaleren, rabatt på kurs, rådgivning mm.)

PROFF-medlemskapet inklusive alle fordeler nevnt over vil koste 2.990 kroner for 2022. Dette mener vi er et godt og konkurransedyktig tilbud.

Hvordan kan dere få tilgang?

Har dere spørsmål om medlemskap, eller innspill til hva vi i Skattebetalerforeningen kan gjøre for dere er det bare å ta kontakt på medlem@skatt.no eller på tlf. 22 97 97 00.

Dere når også ansvarlig for vår PROFF-satsing, advokat Per-Ole Hegdahl, på tlf. 95 83 74 64.

Vi gleder oss til å jobbe for og med regnskapsbransjen – våre PROFF-medlemmer – også i 2022!