Fra 1.oktober øker momssatsen til 12 %

Stig Flesland

Momsøkningen gjelder persontransport, hotellovernatting, billetter til kino, muséer, gallerier og noen idrettsarrangementer.

For å hjelpe disse bransjene under koronapandemien ble mva-satsen midlertidig satt ned fra 12 % til 6 %. Slik har det vært fra og med 1. april 2020. Men fra 1. oktober skal satsen igjen være 12 %.

Etterskuddsfakturering

Det er leveringsdato, ikke fakturadato, som styrer hvilken mva-sats som skal benyttes. Hvis en tjeneste for eksempel leveres 25. september og faktureres 10. oktober, skal mva faktureres med 6 %. Ved eventuell senere rettelser i form av kreditnota, er det også satsen på 6 % gjelder.

Dersom omsetningen uriktig er fakturert med 12 %, skal den høyere staten innbetales til staten, med mindre forholdet rettes overfor kjøper.

Forskuddsfakturering

Som hovedregel kan varer og tjenester ikke forskuddsfaktureres. I bokføringsforskriften er det imidlertid gjort unntak for noen tjenester, herunder persontransport og billetter til museer, gallerier, fornøyelsesparker, opplevelsessentre og idrettsarrangementer.

Hvis et flyselskap for eksempel den 30. september forskuddsfakturerer en flyreise som gjennomføres 5.oktober, er det satsen på 12 % som gjelder. Dersom flyselskapet har fakturert med 6 %, kan det utstedes kreditnota og ny faktura. Kunden plikter å betale den høyere satsen på 12 %, men flyselskapet kan også velge å ta den økte mva-kostnaden selv.

Skattedirektoratet har i en uttalelse den 16. desember 2015 gitt nærmere retningslinjer for avgiftsberegning av forskuddsfakturerte tjenester som blir levert både før og etter en satsøkning, som for eksempel månedskort eller årskort.

I uttalelsen heter det at billetter med varighet inntil 30 dager, som faktureres før økning av mva-satsen, skal faktureres med gammel mva-sats. Et månedskort som selges før 1. oktober, skal altså faktureres med 6 %, selv om billetten gjelder helt eller delvis etter at satsen er øket til 12 %.

For billetter med mer enn 30 dagers varighet, for eksempel årskort og sesongkort, som selges før satsøkningen, og hele tjenesten leveres både før og etter satsøkningen, må det foretas en skjønnsmessig fordeling mellom satsene. 

Mva-meldingen

Satsøkningen skjer midt i 5. termin (september-oktober). Det betyr at mange virksomheter skal rapportere to ulike satser i samme rubrikk i skattemeldingen for mva.

Når det rapporteres ulike satser, vil det automatisk komme en feilmelding i post 5 fordi merverdiavgiftsbeløpet ikke stemmer med grunnlaget. Skatteetaten har ikke gitt retningslinjer for hvordan dette skal løses i praksis, men antakelig er det tilstrekkelig med en forklaring i kommentarfeltet i skattemeldingen.