Viktige frister nærmer seg

Stig Flesland

Hvis du må ha registrering i Foretaksregisteret i løpet av 2021 er det viktig å være ute i god tid, anbefaler Brønnøysundregistrene i en egen melding.

Foretaksregisteret må ha fått melding om avgjørelse om fusjon, fisjon, kapitalnedsettelse eller avvikling innen 11. oktober.

Hvis du sender en melding om gjennomføring av disse endringene – og andre meldinger til Foretaksregisteret – etter 6.desember, kan det være vanskelig å få de registrert innen utgangen av året.

Det er maskinell saksbehandling av enkelte gjennomføringsmeldinger, men ikke alle. Dersom du leverer melding på papir om fusjon, fisjon, kapitalnedsettelse eller avvikling bør denne være inne senest 1.oktober hvis den skal registreres innen utgangen av 2021.

Kommer meldingen etter 30. november advarer Brønnøysundregistrene om at det kan være vanskelig å få denne registrert innen utgangen av 2021.

Frist for årsregnskapet

Normalt er fristen for å sende årsregnskapet til Regnskapsregisteret senest 31. juli. I 2021 er fristen for å fastsette årsregnskapet utsatt med to måneder og siste frist for å unngå forsinkelsesgebyr er 30. september. Dette er vedtatt i en midlertidig lov for å lette konsekvensene av koronapandemien for virksomhetene.

Brønnøysundregistrene oppfordrer i en egen melding at årsregnskapet sendes inn så tidlig som mulig. Tidlig innsending gir raskere tilbakemelding på om årsregnskapet er godkjent.

Utsatt frist gjelder ikke for børsnoterte foretak eller foretak under tilsyn av Finanstilsynet.