Rødt: Vil heve skattene med 48 milliarder kroner

Stig Flesland

Foto: Ihne Pedersen

Partiet Rødt presenterte fredag 6.august sine skattetanker for pressen – og for resten av Norge. Og dersom Rødt får viljen sin er det duket for noen kraftige skattehopp i årene som kommer.

Partiet har laget et eget notat som inneholder alle forslagene: Les notatet her

Vil dumpe skatteforliket

Det første grepet partiet nevner er å øke selskapsskatten fra dagens 22 prosent. Den vil Rødt at skal heves til 26 prosent, men partiet vil at økningen skal skje med ett prosentpoeng årlig.

Videre peker Rødt på at det i skatteforliket mellom Ap, Sp og Høyre-regjeringa var enighet om å innføre 20 prosent verdsettelsesrabatt på aksjer i
beregning av formuesskatten. Denne rabatten er senere økt til 45 prosent. Nå vil Rødt avvikle hele rabatten. Formuesskatten skal også gjøres progressiv.

Men det er ikke bare selskapene som skal betale mer. Også andre endringer skal gjøres:

  • Lavere skatt på inntekter under 600.000 kr og høyere skatt på inntekter over 600 000 kr (skatteøkning 11,3 mrd)
  • Økt skatt på utbytte og fjerning av skjermingsfradraget (skatteøkning 6,1 mrd)
  • Økt fagforeningsfradrag til 8 000 kr, fra 3 850 (skattekutt 554 mill.)
  • Økt pendlerfradrag (skattekutt 188 mill.)
  • Økt fradrag for enslige forsørgere, tilsvarende prisjustering siste 5 år (skattekutt 120 mill.)
  • Økt minstefradrag for pensjonister med 3000 kr (skattekutt 250 mill.)
  • Prisjustert sjømannsfradrag, fiskerfradrag, jordbruksfradrag og særskilt fradrag for Troms og Finnmark (skattekutt 32 mill.)
  • Rentefradrag på lån går opp til 50 G per person (skatteøkning 742 mill.)
  • Fjerne skattefradrag for IPS (skatteøkning 376 mill.)

Arveavgiften

Videre skal arveavgiften i spill igjen, mener Rødt. Det er uvisst hvordan gjeninnføringen rent praktisk kan eller skal gjøres, men partiet skriver at følgende elementer skal være med:

Et bunnfradrag på 5 mill. kroner og flere innslagspunkter med økende satser. En mulig modell er at arvebeløp mellom 5-10 millioner skattlegges med 10 prosent, beløp mellom 10-100 millioner skattlegges med 15 prosent og beløp over 100 millioner skattlegges med 25 prosent.

Øvrige avgifter skal i sum være uendret, men partiet foreslår også her justeringer som skal ramme «rikinger» hardere enn andre.