250.000 enkeltpersonforetak og selskaper begynner å få dårlig tid!

Stig Flesland

Foto: Colourbox/Børge Sandnes

 

For å unngå tvangsmulkt må 95 000 enkeltpersonforetak og 156 000 selskaper enten levere skattemeldingen for 2020 eller søke om utsettelse – innen fristen går ut ved midnatt.

Fristen for å levere skattemeldingen eller å søke om utsettelse er mandag 31. mai. Du kan forlenge leveringsfristen – men det må også gjøres i løpet av dagen!

Slik søker du om utsettelse

Hvis du som næringsdrivende ønsker å utsette leveringen av skattemeldingen må du søke om dette. Hvis du søker, blir leveringsfristen automatisk forlenget til 20. august 2021. Dette er utvidet i år på grunn av koronapandemien. Vanligvis er det ikke mulig å utsette fristen etter 30. juni.

Søk om utsettelse

– Næringslivet er i en krevende situasjon med mange oppgaver å håndtere. Samtidig er det viktig at Skatteetaten får rett informasjon slik at vi kan fastsette riktig skatt. Med mulighet for å søke om utsatt frist får de næringsdrivende bedre tid til å hente inn og rapportere de nødvendige opplysningene, sier divisjonsdirektør Marta Johanne Gjengedal i Skatteetaten i en melding.

I 2019 fikk 51 000 enkeltpersonsforetak og 104 000 selskaper utsatt leveringsfrist. I 2020 ble fristen automatisk utsatt for alle.

Du kan bli ilagt tvangsmulkt om du ikke leverer i tide

Næringsdrivende som ikke søker om utsatt frist, og som ikke leverer skattemeldingen innen 31. mai, vil bli ilagt tvangsmulkt.  Du vil også få tvangsmulkt hvis du får utsatt frist og ikke leverer skattemeldingen for næringsdrivende innen 20. august. Mulkten utgjør 599,50 kroner per dag, opp til totalt 11 990 kroner.

I fjor var det ingen tvangsmulkt for sen eller manglende levering av skattemeldingen, mens i 2019 mottok over 50 000 enkeltpersonsforetak og selskaper varsel om tvangsmulkt fordi de ikke leverte skattemeldingen innen fristen. Mange av de som fikk varsel leverte skattemeldingen før tvangsmulkt begynte å løpe, men 24 000 måtte betale tvangsmulkt.

I 2020 måtte Skatteetaten bruke skjønnsfastsetting for 22 000 enkeltpersonforetak og 52 000 selskaper som ikke leverte skattemeldingen i tide. Det er mer enn dobbelt så mange som året før.

Hvem skal levere?

Hvis du har mottatt skattemelding for næringsdrivende må du å levere denne innen fristen. Det gjelder selv om du ikke har endringer, ikke har hatt noen aktivitet i året som gikk eller om du har lagt ned virksomheten din. Levering må skje elektronisk.