Kompensasjonsordningen: Send inn bekreftelse fra revisor eller regnskapsfører!

Stig Flesland

Hvis du har mottatt tilskudd over 15.000 kroner, må du sørge for å levere bekreftelse fra revisor eller autorisert regnskapsfører for mottatt tilskudd før det blir sommerferie.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Fristen for innsending av bekreftelsen fra revisor eller autorisert regnskapsfører er 31. mai 2021 for bokføringsspliktige og 30. juni 2021 for regnskapspliktige.

Unntaket er dersom foretaket har fått innvilget utsatt frist for levering av skattemelding. Da vil utsatt frist gjelde.

Opplysningsplikt i næringsoppgaven for mottatt tilskudd

Mottatt tilskudd i kompensasjonsordning anses som skattepliktig inntekt, jf. skatteloven § 5-30. I Næringsoppgave 1 (RF-1175), Næringsoppgave 2 (RF-1167) og Næringsoppgave 5 (RF-1368) skal tilskuddet føres i post 3410. Næringsrapport skatt 3400.

Aktuelle lenker:
https://www.skatteetaten.no/kompensasjonsordning/endre/
https://kompensasjonsordning.brreg.no/forberede