Dette kommer Skatteetaten til å prioritere når de kontrollerer

Stig Flesland

Foto: Skatteetaten

 

Skattemeldingen for lønnsmottakere og pensjonister skal leveres denne uken. Og da begynner jobben til Skatteetaten – som skal kontrollere at alt er rett.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Prioriterer områder med størst risiko for feil

Til Skattebetalerforeningen skriver Skatteetaten at de ikke vil gå inn på detaljer rundt hva de kontrollerer. Men de presiserer at de «generelt prioriterer» å kontrollere områder der det er størst risiko for feil, både bevisst og ubevisst.

Det vil i praksis si de opplysningene som skattepliktige må oppgi selv. Noe som betyr opplysninger om eiendom og fradrag, eller områder med nye regler.

Skatteetaten anbefaler også at folk er ekstra oppmerksom på reisefradrag i år, ikke minst for å sikre at de får fradraget de har krav på. Dette er nemlig ikke forhåndsutfylt. Pandemien har ført til at mange ikke har hatt jobbreiser i særlig grad i 2020.

Ikke alt står i skattemeldingen

I tillegg skriver Skatteetaten i en epost at de stadig får flere opplysninger innrapportert fra tredjeparter som ikke nødvendigvis forhåndsutfylles i skattemeldingen. Det gjelder for eksempel inntekter fra utleie av bolig og bankinnskudd i utlandet.