Slik kan du få vår hjelp med skattemeldingen

Stig Flesland

Foto: Bo Mathisen

Hvert år ber en rekke personer oss om ekstra bistand i forbindelse med skattemeldingen. Vil du være trygg på at alt er i orden?

Våre rådgivere kan gjennomgå skattemeldingen sammen med deg i et møte for å være trygg på at du får med deg alt du har krav på og for å gjøre de riktige disposisjonene. En slik gjennomgang inngår ikke i medlemskapet i Skattebetalerforeningen, men mange vil nok ha behov for å være trygge på at alt er i sin skjønneste orden, og medlemmer har gunstig pris på denne type tjenester.

Skattemeldingen sendes ut kort tid før påske og det er mulig å få vår bistand i hele perioden frem til innleveringsfristen (som er 30. april for lønnstakere og pensjonister og 31. mai for næringsdrivende). Samtidig kan det være fornuftig å være tidlig ute, spesielt dersom du vet at spørsmålene dine er komplekse.

Hjelp til skattemeldingen

Ja, jeg vil gjerne møte dere digitalt eller på kontoret (om det er mulig med tanke på smittevern) for å gjennomgå min skattemelding!

Du kan også kontakte oss på:

22 97 97 00 / post@skatt.no