Skattemeldingen sendes ut fra og med 16. mars

Stig Flesland

De fleste lønnsmottakere og pensjonister får i år den nye versjonen av skattemeldingen. Denne versjonen innebærer noen viktige endringer.

For å ta de viktigste endringene med en gang:

 • Alle mottar ikke skattemeldingen samtidig.
 • Det er mulig å få skattepengene allerede i april.

Dette må til for å få skattepengene tidlig

Skattemeldingen for 2020 blir tilgjengelig på forskjellige dager mellom 16. mars og 7. april 2021 og du får beskjed fra Skatteetaten når du kan sjekke den. Skattemeldingen din er ikke tilgjengelig før du får en e-post eller SMS fra Skatteetaten.

Du må være registrert som elektronisk bruker for å kunne få varsel på e-post eller SMS om at du har fått skattemeldingen.

For å kunne få skattepenger tidligere er det noen betingelser:

 • du bruker ny skattemelding
 • du og eventuell ektefelle må levere skattemeldingen
 • du kan ikke ha ubetalte krav
 • skattemeldingen din må ikke ha blitt tatt ut til kontroll

Hvis du ikke har noen endringer, trenger du ikke å levere skattemeldingen.  Bruker du leveringsfritak, får du skatteoppgjøret tidligst i juni.

Fjernet postene i skattemeldingen

I den nye skattemeldingen er postene slik vi kjenner dem fra tidligere, erstattet av temaer:

 • Arbeid, trygd og pensjon
 • Bank, lån og forsikring
 • Bolig og eiendeler
 • Familie og helse
 • Finans
 • Gave og arv
 • Metode for å unngå dobbel beskatning
 • Næring
 • Andre forhold

En av de store fordelene med den nye skattemeldingene er at du får hjelp og veiledning underveis – og hvis du endrer et tall ser du oppdatert skatteberegning i skattemeldingen med en gang.

Noen får fortsatt skattemeldingen i gammelt format

Selv om de fleste lønnsmottakere og pensjonister får den nye skattemeldingen, vil noen fremdeles motta skattemeldingen i gammelt format.

Dette gjelder for de fleste næringsdrivende og alle som pleier å motta skattemeldingen på papir. Disse vil få skattemelding fra 7. april.

Disse får ikke ny skattemelding

Flere lønnstakere og pensjonister kan bruke den nye skattemeldingen i 2021. Nye grupper som får ny skattemelding i år er ektefeller til næringsdrivende og de med særskilte skatteplikter (sjøfolk og sokkelarbeidere, kildeskatt på pensjon).

Det er likevel en del som må vente til 2022 når løsningen skal være fullstendig. De som ikke får ny skattemelding ennå er:

 • Personer med Svalbardforhold
 • Dødsbo
 • Døde i inntekståret 2020
 • Skattemeldingen på papir
 • Diplomater
 • Næringsdrivende, med unntak av noen enkeltpersonforetak som deltar i ny pilot for næringsdrivende.

Pass på reisefradraget!

Mange arbeidstakere opplevde endringer i arbeidsreiser i 2020 på grunn av tiltak for å hindre spredning av koronavirus. Krav på fradrag for reiser mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreiser) kan være endret på grunn av permittering eller hjemmekontor.

Opplysninger om dette fradraget er derfor ikke forhåndsutfylt i skattemeldingen for 2020, og du må selv fylle ut informasjon om hvor mange dager du faktisk hadde arbeidsreiser.

Ellers har Skatteetaten mottatt en del nye opplysninger som de ikke har mottatt automatisk tidligere:

 • Opplysninger om finansielle forhold i andre land som Skatteetaten har fått rapportert fra skattemyndigheter i det andre landet.
 • Dine utleieinntekter rapportert til Skatteetaten fra utleieformidler, for eksempel Utleiemegleren, Airbnb eller lignende.