Hjemmekontor? Dette er skattekonsekvensene

Stig Flesland

Skatteetaten har kommet med flere viktige avklaringer om skatt og hjemmekontor.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Hovedregelen er at ansatte kan få fradrag i skattemeldingen for utgifter til hjemmekontor som arbeidsgiver ikke dekker. Imidlertid er det slik at for de aller, aller fleste er dette allerede tatt høyde for med minstefradraget.

Prinsipputtalelsen tar for seg fire hovedtemaer:

  • Kostnader til hjemmekontor (lokaler)
  • Utstyr til hjemmekontoret
  • Mat på hjemmekontoret
  • Reiser ut fra hjemmekontoret

Viktige punkter

I uttalelsen presiseres det at ansatte kun kan få hjemmekontorgodtgjørelse dersom den ansatte har et eget rom som kun benyttes til hjemmekontor. Da kan innrømmes kr 1 850 i hjemmekontorgodtgjørelse uten at det utløser skatt.

Imidlertid kan arbeidsgiver kjøpe og låne ut utstyr til hjemmekontoret. Det kan for eksempel være skrivebord, kontorstol, skrivebordslampe og headset til telefon, uten at dette blir skattepliktig. Det samme gjelder for datautstyr.

Les hele uttalelsen: Prinsipputtalelse – hjemmekontor og skatt

Hvis arbeidsgiver gir utstyr til den ansatte vil dette kunne mottas skattefritt i samme utstrekning som arbeidstaker kunne krevd fradrag hvis han hadde kjøpt det samme selv. I disse tilfellene må det altså gjøres en konkret vurdering. For å unngå fordelsbeskatning må utstyret objektivt sett være til bruk i arbeidet.

Her er det også verdt å merke seg at arbeidsgivere kan gi gaver til de ansatte på inntil 2.000 kroner per år (er foreslått økt til 5.000 kroner neste år). Så hvis utstyret ikke har verdi på mer enn 2.000 kroner og samme ordning gjelder for alle eller en gruppe av de ansatte så vil naturalytelser inntil 2.000 kroner kunne mottas skattefritt.

Internett og telefoni

Hva så med internett og telefon når du er på hjemmekontor? Her er det ingen endring. Kostnadsdekning av internett og telefoni følger de alminnelig sjablongregler for dette, som gjelder uavhengig av om det nå brukes mer hjemmekontor enn vanlig.

Hvis arbeidsgiver dekker mat på hjemmekontoret, kan ikke dette mottas skattefritt uavhengig av om det er lunsj eller overtidsmat. Her er det gjort ett unntak, og det er dersom serveringen skjer hjemme og dette er å anse som et velferdstiltak. Med andre ord må ansatte spise og møtes på Teams, Zoom eller lignende samtidig for at maten kan mottas skattefritt.

Til slutt: I disse korona-tider vil hjemmekontoret bli å anse som fast arbeidssted for mange. Det innebærer at utgifter til reise fra hjemmekontoret til det som til vanlig er arbeidsstedet kan dekkes av arbeidsgiver skattefritt.