Regnskapsfører: Skal du velge fastpris eller timepris?

Stig Flesland

Per-Ole Hegdahl

Det er mange gode grunner til å bruke regnskapsfører, mener Per-Ole Hegdahl. Men spørsmålet er hva du skal betale.

 

Per-Ole Hegdahl, som er advokat i Skattebetalerforeningen, har jobbet som rådgiver for norske regnskapsførere i to tiår. Han mener at næringslivet bør verdsette kompetansen til regnskapsføreren.

– De fleste næringsdrivende ser verdien ved å bruke regnskapsfører og er glad i regnskapsføreren sin. Men noen tror dessverre at regnskapsføring er enkelt, og at tjenesten derfor bør være rimelig, sier Hegdahl.

– Men det finnes få virksomheter som kan klare seg med et «gjør-det-selv»-regnskap. Ulike merverdiavgiftssatser, kompliserte skatteregler, periodiseringsutfordringer og utestående fordringer er bare et knippe av utfordringer som tilsier at en regnskapsfører er en god investering, fortsetter advokaten.

Hva skal det koste?

Hegdahl mener at det kundene – og regnskapsførerne – må spørre seg selv om ikke er om tjenesten er nødvendig, men hvordan den skal prises. En rekke regnskapsførere har nemlig begynt å gå over til fastpris, mens andre fortsatt bruker timepris.

– Det er langt fra enkelt å gi noe fasitsvar på hva som er den beste løsningen, sier Hegdahl, og fortsetter:

– I noen tilfeller kan det være fornuftig å begynne med timepris for deretter å gå over til fastpris når begge parter blir bedre kjent. Både timeprisen og fastprisen kan også kombineres med stykkpris, for eksempel pr. bilag eller pr. A-melding eller pr. reiseregning.

– Det som er sikkert er at uten godt kjennskap til kunden, er det svært utfordrende å gi en riktig fastpris i starten av et oppdrag. På mindre kunder der tjenesten er forutsigbar og likeartet i arbeid og omfang kan en fastpris treffe godt. Er det et større oppdrag som i omfang og kompleksitet er usikkert vil det være vesentlig mer utfordrende å treffe med en riktig fastpris. Og skal du gi fastpris på nye kunder, er det helt nødvendig å ha en detaljert og god oppdragsavtale som regulerer hvilke forutsetninger som ligger til grunn for fastprisen.

Reguleres av avtale

Alle regnskapsførere som driver med regnskapsføring for andre i næring må være autoriserte av Finanstilsynet. Det er også et lovkrav at regnskapsoppdraget reguleres i en skriftlig oppdragsavtale. Hegdahl har jobbet mye med å utforme slike avtaler.

Det er en god del krav som stilles til hva en oppdragsavtale skal inneholde og hva den skal regulere. Den må være skriftlig og den må følge lov, forskrift og bransjestandard. Men samtidig har avtalepartene et vesentlig spillerom når det gjelder andre elementer i avtalen.

Når regnskapsfører skal gi en fastpris må han selvsagt kjenne til alle regler som er bestemmende for det arbeidet som skal utføres. I tillegg må regnskapsfører kjenne de spesielle regler som gjelder for den næringen kunden driver innenfor.

Og for å kunne gi gode råd og prise seg riktig bør regnskapsfører også ha innsikt om kundens virksomhet.

– Skal du gi fastpris til nye kunder, bruk tid og ressurser på en gjennomtenkt og god oppdragsavtale som klart regulerer hva som ligger til grunn for fastprisen. Begge parter bør være veldig nøyaktige når tjenesteleveransen skal beskrives, sier Hegdahl.

Han mener at avtalen må si noe om hvilke tjenester som skal leveres. Regnskap, fakturering, lønn, årsoppgjør, rådgivning, IT-tjenester og lovpålagte tjenester er de vanligste tjenestene i et regnskapsoppdrag.

– Timebetalt for disse tjenestene er enkelt. Skal du ta fastpris, må du ta høyde for at uforutsette ting kan skje. Og har du avtalt å kjøre lønn samt utarbeide årsoppgjør, må merarbeid i forbindelse med lønningene eller korrespondanse frem og tilbake med revisor komme som tilleggstjenester som faktureres utenom fastprisen.

Dette bør avtalen inneholde

Hvis det inngås en avtale om fastpris, bør denne avtalen si noe om antall bilag, antall ansatte, frister for innlevering og utlevering av rapporter, responstid, tilgjengelighet og eventuelle endringer og korreksjoner som gjøres i ettertid – slik at det er en forutsigbarhet for både regnskapsfører og kunde.

– Det viktigste med en fastprisavtale er jo å enes om hva som ligger innbakt i fastprisen og hva kunden må betale for som tilleggstjenester. Det er ofte her diskusjonene kommer i ettertid hvis oppdragsavtalen ikke er god nok.