Omfattende regler gjør det vanskelig for regnskapsførere: – Alle taper på for strenge krav

Stig Flesland

For mye av hverdagen til regnskapsfører går med til rapportering, internkontroll, GRFS og hvitvaskingslov. Nå styrker Skattebetalerforeningen jobben med å gjøre det lettere å være regnskapsfører – uten at det skal gå på kompromiss med kvaliteten.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Per-Ole Hegdahl, advokat og rådgiver i Skattebetalerforeningen, har sett seg lei av de omfattende kravene – som er i ferd med å kvele deler av bransjen.

– Intensjonen med regelverket er god, men man har for lenge siden passert en grense hvor kostnaden overstiger nytten og det er på tide å forenkle regelverket for regnskapsførere. Ikke minst for de små – hvis de skal ha sjanse til å konkurrere, mener den engasjerte advokaten.

Flere ressurser i Skattebetalerforeningen

Hegdahl har jobbet med problemstillinger som dette i mange år, og bruker store deler av sin tid i Skattebetalerforeningen til å hjelpe regnskapsførere – enten direkte eller gjennom å jobbe opp mot myndighetene. Nå har han fått følge av det nyvalgte styremedlemmet Gry Arvnes. Hun er autorisert regnskapsfører og ble i mai valgt inn som nytt styremedlem i Skattebetalerforeningen.

– Som medlem i Skattebetalerforeningen har jeg fulgt foreningens arbeid i mange år. Det er ikke til å stikke under en stol at jeg er særlig opptatt av regnskapsbransjen. Men,næringslivet og regnskapsførerne har sammenfallende interesser. Dermed vil min erfaring og kompetanse forhåpentligvis være nyttig både for personlige skattytere, næringsdrivende og for regnskapsbransjen, sier Arvnes.

Medlem og trenger bistand? Kontakt oss!

Vil du bli medlem? Se hva du får som medlem hos oss!

Vi tok med oss Arvnes, Hegdahl og Skattebetalerforeningens administrerende direktør, Karine Ugland Virik, på en rusletur ned til Stortinget. Og det var tydelig at Arvnes og Hegdahl hadde mye å snakke om. Det gleder Ugland Virik.

– Med Grys erfaring og kompetanse – særlig når det gjelder de mange regler som næringslivet må forholde seg til – tror vi Grys inntreden som styremedlem vil være et pluss for foreningen. Per-Ole Hegdahl har jobbet hos oss i vel ett år, og både han og Gry Arvnes kjenner regnskapsbransjen godt.

Påvirkningskraft

Ugland Virik trekker spesielt frem at det er viktig at alle medlemmer i Skattebetalerforeningen skal oppleve medlemskapet som verdifullt og nyttig.

– Vi er en forening med lange tradisjoner og vi har et kompetent «lag» i form av ansatte som bistår medlemmer på ulikt vis. Samtidig er vi avhengige av å være mange. Det gir oss større påvirkningskraft når regler og hjelpeverktøy for enkeltskattytere og næringslivet skal utformes, sier hun – og legger til:

– Se bare på ny skattemelding som har som mål å være en forenkling, men som ifølge våre rådgivere også har svakheter og forbedringspunkter. Som fri og uavhengig forening skal vi være tett på myndighetene og klare i talen. Samtidig skal vi bruke mye av vår tid på å informere og veilede både personlige skattytere og virksomheter.

Oppgitt over reglene

Det nye styremedlemmet, Gry Arvnes, har i en årrekke vært partner og daglig leder innen regnskapsbransjen. Nå sitter hun som seniorrådgiver i Aider, en regnskapsvirksomhet som benytter moderne teknologi i sine regnskaps – og tjenesteleveranser. Hun brenner for forenklinger, som hun mener kommer både næringslivet og dermed samfunnet til gode.

– Det er nesten synd at ikke flere ser verdien at det arbeidet som gjøres i Skattebetalerforeningen. Vi som sitter som rådgivere til næringslivet opplever alt for ofte at lovgiver ikke ser de praktiske konsekvenser av reglene de vedtar. Her har Skattebetalerforeningen en viktig oppgave å ivareta.

Per-Ole Hegdahl er også oppgitt over både mange og kompliserte regler.

– Det er unektelig slik at det meste kan slås opp på internett, men det hjelper så lite når den enkelte skattyter ikke klarer å finne frem. Informasjonssamfunnet og veiledere både fra skatteetat og andre myndigheter er bra, men det hjelper ofte lite for den praktiske problemstillingen som skattyter står i, sier han.

Dobbeltarbeid

Både Arvnes og Hegdahl trekker også frem de mange kravene som stilles til regnskapsførerbransjen.

– Dokumentasjonskrav, rutinebeskrivelser, hvitvaskingskrav og vurderinger er i ferd med å ta drepen på bransjen. Alt dette er blitt svært omfattende og ikke minst kostnadsdrivende, og det er kundene som til syvende og sist som må betale, sier Hegdahl.

Advokaten mener reglene rett og slett ikke er tilpasset en ny hverdag – og da blir det meste langt mer komplisert enn det egentlig burde være.

– Regelverket er ikke tilpasset den nye måten å jobbe på. Regnskapsfører må fortsatt lagre og oppbevare en rekke dokumentasjon som forsinker og kompliserer arbeidet unødvendig. Det blir mye dobbeltarbeid og regelverket tvinger både kunder og regnskapsfører til å jobbe på gamlemåten.

Gry Arvnes istemmer:

– Som regnskapsfører har vi påtatt oss et stort ansvar. Vi hjelper næringslivet med å overholde regelverket. Kvalitet er grunnmuren i arbeidet vårt, men vi bruker uforholdsmessig mye tid på å dokumentere arbeidet i etterkant. Med online systemer har vi kontinuerlig oppdaterte regnskaper og ønsker heller å jobbe sammen med kunden som en controller, rådgiver og IT/effektiviseringskonsulent. Slik det er i dag må alle kunder, uavhengig av bransje, størrelse og risiko behandles med de samme kontroll- og dokumentasjonskravene. Det ville vært enklere om regelverket åpnet for vesentlighets- og risikobasert styring og kontroll. Risikoen for at det finnes feil i regnskapet må selvfølgelig kontrolleres, men da med andre verktøy og metoder enn det som brukes i dag.

Godt språk er forenkling

Arvnes mener at det i tillegg til forenklinger er viktig å bruke et godt og enkelt språk.

– Det vi i Skattebetalerforeningen bør være best på er å gjøre regelverket praktisk forståelig for den enkelte. Det hjelper ikke med all verdens veiledere og informasjonsartikler så lenge de materielle reglene stadig blir flere og mer kompliserte.

Hegdahl sier seg enig i dette. Samtidig mener han at foreningen han jobber i er et godt talerør for både personlige skattytere og næringsdrivende.

– Regelverksarbeid og forenklingsarbeid oppleves til tider som at det er ett steg frem og to tilbake. Men det suverene her i Skattebetalerforeningen er at vi har høykompetente ansatte som raskt ser når det bærer galt av sted og hvor terskelen for å si klart i fra er lav. Skatteetaten er en viktig samarbeidspart, men vi skal alltid ha skattyternes interesser som hovedfokus. Her er også samarbeidet med regnskapsbransjen viktig for å få konkrete og gode innspill til hva som bør forenkles.