5 feil du bør unngå ved sparing i BSU

Stig Flesland

Boligsparing for ungdom (BSU) er en svært lukrativ spareordning for ungdom. Men du må passe på at du ikke går i fellen.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

1. Ikke spar når du ikke har inntekt!

Skal du ha full glede av skattefordelen, forutsetter dette at du har egen inntekt på minst 74.650 kroner. Trygdeavgiften utgjør da 5.000 kroner, som altså BSU-fradraget vil redusere krone for krone.

Medlem og trenger bistand? Kontakt oss!

Vil du bli medlem? Se hva du får som medlem hos oss!

Skattefradraget er begrenset til årets inntektsskatt og trygdeavgift.

Overstiger skattefradraget årets samlede skatt og trygdeavgift, får du ikke fremført det overskytende til fradrag senere inntektsår. Innbetaling til BSU-konto reduserer ikke eventuell formuesskatt.

Eksempel: Tone har betalt inn 25.000 kroner på sin BSU-konto, noe som i utgangspunktet gir et skattefradrag på 5.000 kroner (20 prosent av sparebeløpet). Tones samlede inntektsskatt og trygdeavgift er imidlertid bare på 2.000 kroner, og fradraget begrenses til dette.

Hun får ikke benyttet det resterende fradraget senere år. Det kan derfor være uheldig å benytte BSU-ordningen i år hvor en ikke har tilstrekkelig beregnet skatt. For inntektsåret 2017 må du ha en lønnsinntekt på 74.650 kroner for å kunne utnytte fradraget fullt ut (dersom du ikke har noen annen inntekt).

2. Ikke ta ut penger!

Det kan være fristende å ta ut penger fra kontoen dersom du har dårlig råd en periode. Men det bør du for all del prøve å unngå. Prøv å ordne deg på andre måter enn å bruke BSU-pengene.
Årsaken er enkel og brutal. Tar du ut penger regnes det som at du avslutter sparingen. Og har du først avsluttet kontoen, så har du ikke mulighet til å begynne å spare på nytt.
I tillegg: Tar du ut penger fra BSU-kontoen og ikke bruker dem i samsvar med vilkårene, må du betale et tillegg i skatt som tilsvarer de skattefradragene du tidligere har fått for disse pengene.
Unntaket er at du kan flytte pengene fra en bank til en annen, men da er det bankene som må stå for selve overføringen av penger. Du kan ikke gjøre det selv.

Trenger du vår hjelp til spørsmål rundt BSU og sparing? 

Medlem: Kontakt oss! 
Ikke medlem? Se hva vi kan gjøre for deg – og meld deg inn!

3. Ikke avslutt kontoen for tidlig!

Hvis du kan – bruk kontoen så lenge det lar seg gjøre. BSU-kontoen gir deg høy rente og en veldig god skattefordel. Du kan betale inn penger til og med det året du fyller 33 år, og du står helt fritt til å fortsette å spare i BSU selv etter at du har kjøpt bolig – så lenge du ikke har tatt ut penger fra BSU-kontoen eller frivillig stilt den som pant.

Du kan imidlertid ikke innbetale nye sparebeløp etter at du har anvendt sparemidler eller brutt kontrakten.

Eksempel: Malin (26) har spart i BSU i 5 år. Hun kjøper en bolig, men trenger ikke BSU-pengene for å finansiere kjøpet. Hun kan derfor fortsette å bruke BSU frem til hun enten når maksbeløpet på 300.000 kroner eller til og med det året hun fyller 33.  

4. Pengene må stå over nyttår

For å få rett til fradrag må innskuddet være innbetalt på kontoen senest 31. desember i inntektsåret, og det årlige sparebeløpet må stå inne over et årsskifte. De pengene som er satt inn det året man avslutter kontoen får du ikke fradrag for.

Vi har fått spørsmål knyttet til dette, der ungdommer har fått råd fra banken om å sette inn penger det året kontoen skal avsluttes – og hvor man har trodd at dette er innskudd man får fradrag for.

For å få rett til fradrag må det årlige sparebeløpet stå inne over et årsskifte. Setter du inn penger det året kontoen avsluttes vil du altså ikke få fradrag for innskuddet.

5. Vær forsiktig med hva du bruker pengene til!

Det er en hel rekke med begrensninger som du må passe på når du skal bruke pengene. Sparebeløpet må brukes til kjøp av, eller nedbetaling av gjeld på, ny fast bolig. Boligen kan ligge i Norge eller i utlandet.

Som ny bolig regnes bolig som er anskaffet til egen bruk og tilflyttet etter at avtalen om sparing ble inngått. Også bolig som er tilflyttet før avtale om sparing ble inngått, men hvor du senere får eiendomsretten til boligen, regnes som ny fast bolig.

Eksempel: Finn har i flere år leid en bolig han nå får tilbud om å kjøpe. Finn kan benytte midlene på sin BSU-konto ved kjøpet, selv om boligen er tilflyttet for flere år siden.

Det stilles krav om at boligen benyttes som din faste bolig. Innflytting i boligen må skje innen rimelig tid. Innflytting innen 6 måneder etter at boligen er innflyttingsklar anses alltid innen rimelig tid. Pendlerbolig eller fritidsbolig regnes ikke som fast bolig.

Du kan imidlertid ikke bruke BSU-pengene til å kjøpe ut medeier i felles bolig som er anskaffet før opprettelsen av spareavtalen. Gjør du dette vil du tape skattefradraget du har fått på dette beløpet.