Arveavgiften forsvinner – dette bør du vite

skattefag

Etter 31. desember 2013 er arveavgiften historie. Det kan få store konsekvenser dersom du gir eller mottar gaver, arver verdier eller skal gjennomføre et generasjonsskifte i næringen.

Få vårt gratis epost-nyhetsbrev levert rett til din innboks

NB! Dette er en sak fra vårt arkiv, og satser og regler kan ha endret seg siden den først ble publisert. Hvis du trenger oppdaterte råd, kontakt oss på 22 97 97 00!

Mange vil nok si at det er godt at arveavgiften forsvinner. Og det kan vi skjønne. Men det er ikke alle som bør rope et rungende hurra.

– Det er bra at regjeringen velger å fjerne arveavgiften. Men jeg tror ikke alle er klar over at de kan risikere å måtte betale langt mer i skatt enn arveavgift når de arver fra og med neste år. Flere vil kunne spare store penger på å gjøre grep før nyttår, sier Rolf Lothe, fagsjef i Skattebetalerforeningen.

Han oppfordrer medlemmer i Skattebetalerforeningen som er usikre på hvorvidt reglene angår dem til å ta kontakt. Særlig viktig er det å ta kontakt hvis man vurderer å overføre sekundærbolig eller næringsvirksomhet.

Innfører kontinuitet

Samtidig med fjerning av arveavgiften foreslås det nemlig en klar innstramming i skattereglene.

Fra 1. januar 2014 blir det slik at arving/gavemottaker skal overta arvelaters/givers inngangsverdi på flere typer eiendeler enn tidligere. I dag er det slik at den skattemessige inngangsverdien ved overføringen normalt oppskrives til verdien ved dødsfallet/gavetidspunktet.

Det vil i praksis si at du etter nyttår kan motta for eksempel fast eiendom i arv eller gave uten å betale arveavgift. Du må imidlertid betale gevinstskatt basert på givers/arvelaters inngangsverdi når du selger eiendommen, dersom du ikke selv oppfyller kravene til eiertid og botid.

Unntaket

Samtidig foreslås det unntak fra dette for bolig, fritidsbolig og gårdsbruk/skogbruk som arvelater eller giver kunne solgt skattefritt.

Dette kan bety betydelig økt skatt for mange, for eksempel ved overføring av sekundærbolig. Også ved overføringen av næringsvirksomhet innføres kontinuitetsprinsippet, noe som kan slå tilsvarende negativt ut.

– Siden de nye reglene ikke trår i kraft før årsskiftet, vil vi kunne få et rush av transaksjoner frem mot nyttår, sier Lothe.

Skattebetalerforeningen har utarbeidet et relativt enkelt eksempel som viser hvordan de nye reglene kan føre til høyere skatt enn det arveavgiften ville blitt.

Eksempel:

Ekteparet A og B har en utleiebolig som de i sin tid betalte 1 million kroner for. I dag har boligen en verdi på 3 millioner kroner. Urealisert gevinst er dermed 2 millioner kroner. Dersom A og B selger boligen, gir dette en skatt på 560.000 kroner (kr 2 mill. * 28 %).

A og B har en datter, C. Hvis A og B gir bort boligen til C før 1.januar 2014, vil Cs inngangsverdi være 3 millioner kroner, fordi det før nyttår gjelder et diskontinuitetsprinsipp ved overføring av denne type eiendeler. Den skattepliktige (urealiserte) gevinsten er dermed falt bort.

Overføringen til C utløser en arveavgift på kr 179.600. Det vil si at C sparer 380.400 kroner på å arve før nyttår enn å overføre etter nyttår. I et skatte- og avgiftsmessig perspektiv er overføringen til C derfor gunstig.

NB! Gevinstskattereglene er ikke endret. Du kan fortsatt selge bolig og/eller fritidsbolig skattefritt dersom du har oppfylt krav til bo- og eiertid. Dermed er det slik at hvis sønn eller datter flytter inn for å bli boende i boligen, er det bedre å vente med overføringen til neste år – da vil dere slippe både arveavgift og skatt.


FAKTA OM FORSLAGET

 

Dødsdato avgjør

Forslaget fra regjeringen er at det ikke skal betales arveavgift av arv som inntrer etter dødsfall som skjer etter 31. desember 2013. Heller ikke for gaver som ytes etter dette tidspunktet skal det betales arveavgift. For gaver som gis før årsskiftet og for arv etter dødsfall som skjer før årsskiftet, skal det betales arveavgift etter etter gjeldende satser. For å få en likebehandling er det dødsdato som avgjør avgiftsplikten, ikke når et eventuelt skifte er ferdig. Det er derfor ikke lenger noe å spare i arveavgift på å be om offentlig skifte av dødsboet.

Kontinuitet

Kontinuitet betyr at arving eller gavemottaker overtar arvelaters eller givers inngangsverdi på overførte gjenstander ved et senere gevinstoppgjør. Kontinuitetsprinsippet gjelder allerede for aksjer og andeler i deltakerlignende selskaper som overføres ved arv og gave.

Kontinuitet innebærer at arving eller gavemottaker ikke lenger kan oppskrive skattemessig inngangsverdi og avskrivningsgrunnlag til markedsverdi, men må overta forgjengerens skattemessige stilling. Ved overføring av næringsvirksomhet må mottaker fortsette å avskrive på det samme avskrivningsgrunnlaget som arvelater eller giver hadde. Verdistigning som en gjenstand eller virksomhet har hatt i arvelaters eller givers eiertid, vil bli skattepliktig for mottaker når denne selges, og verdinedgang vil være fradragsberettiget.

Som medlem kan du benytte deg av juridisk bistand ved å ringe 22 97 97 10 eller å sende e-post til post@skatt.no (husk å oppgi ditt medlemsnummer).

Ikke medlem ennå? Meld deg inn her.