Regnskapsfører likestilt med revisor

Stig Flesland

Jan Tore Sanner (Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen)

 

Hvem kan bekrefte opplysningene for å søke tilskuddsordningen? Etter innspill fra Skattebetalerforeningen ble regnskapsfører likestilt med revisor.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

«15. mai 2020 fastsatte departementet endringer i § 3-1 femte ledd slik at opplysninger om resultat før skatt som oppgis i søknad om tilskudd under tilskuddsordningen for foretak med stort omsetningsfall, skal kunne bekreftes av enten revisor eller autorisert regnskapsfører. Endringen er i tråd synspunktene Skattebetalerforeningen gir uttrykk for i brevet fra 3. mai.»

Slik lyder det i brevet sendt fra Finansdepartementet til Skattebetalerforeningen.

Les brevet: Innspill til endringer i forskrift til utfylling og gjennomføring av lov om midlertidig tilskuddsordning

Advokat og rådgiver Per-Ole Hegdahl er fornøyd med at Finansdepartementet hørte på rådet.

– Det er ingen gode grunner til å ikke likestille autorisert regnskapsfører med revisor når søknad om tilskudd skal fremsettes, sier Hegdahl.

Han tok kontakt med Finansdepartementet etter at flere medlemmer tok kontakt med Skattebetalerforeningen.

Medlem og trenger bistand? Kontakt oss!

Vil du bli medlem? Se hva du får som medlem hos oss!

– Det er godt å se at departementet både lytter og korrigerer, slik at også regnskapsførere nå kan bekrefte inntektsbortfallet. Det er både viktig og riktig at regnskapsfører kan gjøre dette. Regnskapsførere sitter tettest på kunden og har best innsikt om kundens økonomi, i kombinasjon med at regnskapsfører har kompetansen og er underlagt tilsyn gjennom Finanstilsynet. Da gir svaret seg selv; autorisert regnskapsfører kan også bekrefte gjennomsnittlig månedlig ordinært resultat før skattekostnad i januar og februar 2020. Og beste av alt; dette er også raskest og rimeligst for kunden, avslutter Hegdahl.