Nyheter om vårt Sydenkurs!

Stig Flesland

Vi har fått en overveldende god respons fra tidligere deltagere – noe vi setter svært stor pris på – og vi har derfor landet på at vi vil prøve å arrangere Sydenkurs også i år.

Les mer om kurset her

Det er fortsatt lenge til, men vi planlegger nå i det håp og den tro at vi får avviklet vårt årlige sydenkurs i uke 47, tradisjonen tro.

En undersøkelse utført blant tidligere deltagere viser at mange har et ønske om å reise til Syden i høst – dersom det er trygt. Slik det ser ut nå kan det la seg gjøre. Svært mange land, deriblant Spania, har åpnet opp for reiser, men det er selvsagt krav om at smittevernhensyn tas både på reisen og på kursstedet.

Et av hensynene vi tar er at vi i år planlegger for et kurs med færre deltagere. Det vil gjøre det enklere å overholde smittevernhensyn, men vi vil likevel ha en svært gjenkjennbar ramme rundt kurset og det samme gode kursinnholdet!

Vi er i ferd med å få plass hvor kurset skal være, men det blir på Gran Canaria – og det blir i uke 47.