Revidert budsjett: Endringer i eiendomsskatt

Stig Flesland

Regjeringen gjør to grep som påvirker eiendomsskatten i revidert. 

For det første utsetter regjeringen den planlagte innstrammingen. I statsbudsjettet ble det varslet at den maksimale skattesatsen for eiendomsskatten skulle senkes fra 5 til 4 promille fra og med 2021. Dette skyves nå på og kuttet i eiendomsskatten kommer ikke før tidligst i 2022.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Det er all mulig grunn til å tro at dette henger sammen med kommunenes ekstrakostnader knyttet til pandemien.

Samtidig foreslår regjeringen å øke minstegrensen for utskriving av eiendomsskatt. Denne grensen er i dag på 50 kroner, og har vært det i en årrekke. Regjeringen vil øke denne til 300 kroner.

Det vil si at eiendomsskatt under 300 kroner ikke vil bli skrevet ut – og du som eier slipper å betale.

Årsaken til at regjeringen øker denne grensen er at det koster kommunene noen kroner å sende ut og kreve inn disse pengene. Det blir derfor antatt at dette ikke har store praktiske konsekvenser.