Slik virker kompensasjonsordningen

Stig Flesland

Finansminister Jan Tore Sanner

Foto: Kenneth Hætta/Finansdepartementet

 

Kompensasjonsordningen – som skal holde næringslivet i sving til tross for at mye aktivitet er stengt ned – ble presentert fredag. Her er nøkkeltrekkene.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Kan bedriften få tilskudd?

Vilkårene for at bedrifter i det hele tatt kan få støtte er:

 • Omsetningsfall på minst 20 prosent i mars og 30 prosent i april/mai pga virusutbruddet
 • Ha faste, uunngåelige kostnader
 • Må være skattepliktig til Norge
 • Registrert før 1. mars 2020
 • Ha ansatte
 • Ikke være under konkursbehandling eller begjært konkurs

I tillegg er det verdt å merke seg at enkelte bransjer er unntatt fra ordningen og at konsern skal søke samlet.

Hvor mye kan bedriften få?

Størrelsen på tilskuddet avhenger av to ting:

 • Hvor stort omsetningsfall du har hatt på grunn av virusutbruddet. Omsetningsfallet må være større enn 20 prosent.
 • Om foretaket er pålagt å stenge av staten. Dette gjelder for eksempel frisører og fysioterapeuter.

Les mer om hvordan tilskuddet beregnes: https://kompensasjonsordning.no/beregn-tilskudd

Det finnes også en del beløpsgrenser du må være klar over.

 • Hvis beregnet tilskudd er under 5000 kr, vil tilskuddet ikke bli utbetalt.
 • Hvis beregnet tilskudd er over 30 millioner kr, vil beløpet over 30 millioner kr halveres når tilskuddet utbetales.
 • Tilskuddet kan ikke overstige 80 millioner kroner. Som hovedregel kan ikke tilskuddet overstige fallet i omsetningen som skyldes virusutbruddet. Hvis bedriften gikk med underskudd i 2019 kan tilskuddet bli redusert avhengig av størrelsen på underskuddet, etter en særskilt beregningsmetode.

Hvilke kostnader dekkes?

Det er såkalte «uunngåelige, faste kostnader» som delvis kan dekkes. Dette dreier seg om:

 • Leie lokale
 • Lys, varme
 • Renovasjon, vann, avløp, renhold mv.
 • Leie maskiner, inventar, transportmidler o.l
 • Regnskap, revisjonshonorar, rådgivning o.l
 • Elektronisk kommunikasjon, porto mv.
 • Forsikring og avgifter på transportmidler
 • Kontingenter med fradragsrett
 • Forsikringspremie
 • Netto rentekostnader

Du må gjøre en vurdering av om utgiftene i sin helhet kvalifiserer for støtte, eller om de må justeres. Du finner informasjon om dette i veilederen. For eksempel må du passe på at du bare fører opp den delen av utgiften som hører til måneden du søker støtte om. I tillegg må du ta bort variable komponenter av kostnaden, for eksempel om den delen av bilforsikringspremien som er knyttet til kilometerstand.

Hvordan beregner du omsetningen?

Med omsetning har myndighetene sagt at det er følgende som gjelder:

Inntekt fra salg av varer som er levert og tjenester som er utført av foretaket den aktuelle måneden. Du skal bare føre opp inntekter som er skattepliktige i Norge.

Inntekt eller avkastning fra kapital, fast eiendom eller andre finansielle eiendeler skal ikke tas med. Leieinntekter fra fast eiendom kan likevel tas med. Merverdiavgift og særavgifter knyttet til salgsinntekt skal ikke regnes som inntekt.

Det vil si at du må rapportere:

 • Faktisk omsetning for måneden
 • Annen mottatt støtte i forbindelse med virusutbruddet for måned du søker tilskudd for
 • Omsetning for tilsvarende måned i 2019 (gjelder ikke for foretak som er etablert senere)
 • Total omsetning for januar og februar 2019 (gjelder ikke for foretak som er etablert senere)
 • Total omsetning for januar og februar 2020