Jobber for en løsning for næringsdrivende

Stig Flesland

Finansminister Jan Tore Sanner (Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen)

Det jobbes aktivt med en løsning for selvstendig næringsdrivende og Skattebetalerforeningens forslag er blant de forslagene som diskuteres på Stortinget sent søndag kveld. Det opplyste finansminister Jan Tore Sanner på dagens pressekonferanse.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Er du medlem og har et spørsmål du vil ha svar på? Kontakt våre rådgivere!

Vi spurte Sanner om det kan være aktuelt å gi næringsdrivende et sikkerhetsnett, som for eksempel sykepenger.

– De selvstendig næringsdrivende har fått betalingsutsettelse med forskuddsskatt. Det betyr lite da de uansett kan endre forskuddsskatten. Problemet er at mange har mistet all inntekt. Kan det være aktuelt å åpne opp for at inntektsbortfall som skyldes Corona-viruset kan gi rett til sykepenger for de næringsdrivende?

– Vi er svært opptatt av situasjonen for selvstendig næringsdrivende og dette er et av de spørsmålene som nå diskuteres i Stortinget i de forhandlingene som er mellom partiene. Vi har spilt inn konkrete løsninger til de forhandlingene om hvordan vi kan hjelpe også de selvstendig næringsdrivende i den pågående krisen, svarte finansminister Jan Tore Sanner.

Våre forslag

Skattebetalerforeningen har lansert 6 tiltak for de minste i næringslivet – selvstendig næringsdrivende. Vi mener at regjeringen bør:

  • Sørge for at selvstendig næringsdrivende også kan dra nytte av sikkerhetsnettet NAV kan tilby når alt nå stopper opp. Regjeringens foreløpige forslag favner ikke de aller minste – som driver for seg selv. Her hjelper det lite med utsatt betaling av skyldig forskuddsskatt.
  • Fjerne, eller i det minste redusere, arbeidsgiveravgiften for alle virksomheter som er berørt av krisen.
  • Vurdere å redusere merverdiavgiftssatsene på mat, reiseliv og andre utsatte næringer.
  • Fjerne formuesskatt på arbeidende kapital med tilbakevirkende kraft for inntektsåret 2019.
  • Vurdere å utsette de betalingsfrister som gjelder skatte- og avgiftskrav.
  • Vurdere å dekke hele eller en større del av arbeidsgivers kostnader med ansatte som er syke eller må permitteres.