Krisehjelp til norske virksomheter

Alf Sørås

Foto: Bo Mathisen

 

Corona-viruset har skapt betydelige utfordringer for reiselivsnæringen allerede og store deler av norsk næringsliv ser ut til å bli rammet.

Skattebetalerforeningen mener Regjeringen må vise handlekraft nå. Et mulig tiltak er å børste støv av finanskrisetiltakene som hjalp norske virksomheter gjennom krisen i 2008 og 2009.

Vil du lese mer om ordningen kan du gjøre det i vårt intervju med NRK her.

Oppdatering

Som Skattebetalerforeningen foreslo hos NRK i morges, gikk regjeringen i dag ut med at virksomheter som går med underskudd i år skal kunne få tilbake skatten de betalte på fjorårets overskudd. På mange måter er ordningen en «tilbakeføringsrett», fremfor det normale som er retten til å fremføre underskudd mot senere års overskudd.

I tillegg foreslo regjeringen at underskuddsvirksomheter, skulle slippe å betale formuesskatt, så lenge krisen varte.

Begge tiltakene vil kunne bedre underskuddsvirksomhetenes likviditet i 2020. Det store spørsmålet er likevel om tiltakene er gode nok til at virksomheter og arbeidsplasser kommer seg gjennom krisen.