Tjente du ekstra mye i oktober i fjor? Da bør du sjekke skattekortet!

Stig Flesland

Skattekortet for 2020 er nå tilgjengelig på Skatteetatens hjemmesider, og det er lurt for mange å sjekke dette nøye.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Ikke minst gjelder det for alle som hadde litt høyere inntekt i oktober enn resten av månedene. Det kan for eksempel være at du har fått utbetalt styrehonorar i oktober, at du har fått utbetalt bonus, at du hadde en ekstra god salgsmåned eller lignende.

Skatteetaten vet ikke hva du kommer til å tjene neste år, men de har to modeller de baserer seg på for å anslå inntekten din:

  • Opplysninger fra arbeidsgiver for oktober 2019 (x 12), eller
  • Opplysninger fra november 2018 til oktober 2019.

I skattekortet for 2020 benyttes den høyeste inntekten av de to alternativene. Noe som altså betyr at det slår hardt ut dersom du hadde tilfeldige inntekter i oktober 2019. For deg som bruker prosenttrekk kan dette bety at du trekkes for mye mer skatt enn du egentlig skal betale.

For å justere på skattekortet må du gå inn på Skatteetatens hjemmesider, www.skatteetaten.no. Du kan også se hva arbeidsgiver eller pensjonsutbetaler har rapportert om deg i a-meldingen i innsynstjenesten Mine inntekter og arbeidsforhold.